Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Doplň správne i/y; správne písmeno


***start***


Dostal pozdravné listy od sedemdesiat***i***ch fanúšikov. Hovorím ti to už najmenej st***ý***krát. Je dva raz***y*** bystrejší ako ja. Urobil trojité salto. Na plaveckých pretekoch sa zúčastnili žiaci dvoch ôsm***y***ch tried. Riaditeľ školy udelil pochvalu tridsiat***i***m trom vyznamenaným žiakom. Zaplatil dvadsiat***i***mi eurami. Po ôsm***i***ch hodinách sa unavení vrátili. Naši pretekári skončili na siedm***y***ch miestach. V triede nás bolo dvadsaťšesť. Vyhral už piat***y***krát po sebe. Prišiel s trom***i*** priateľmi. Do Trnavy cestujem p***ä***ťkrát do týždňa. Narodil sa v štyridsiat***y***ch rokoch dvadsiat***e***ho storočia ako tretí syn svojich rodičov. Od svojich devätnást***i***ch rokov študoval v Bratislave. Jej radosť bola dvojnásobná. V roku dvetisícsto bude na Zemi žiť najmenej desať miliárd obyvateľov.


***end***