Vypracovala:Mgr. Halušková


 

Doplň správne i/y:


***start***


Na veži odb***i***li dve hodiny. Udatní rytieri dob***y***li hrad. Na mape sme určili miesto nášho pob***y***tu. Dobre by b***ý***valo na výlete, neb***y***ť komárov. Hrali sme sa na zbojníkov, no nikoho sme neozb***í***jali. Chlapci palicami ob***í***jali orechy. Motýľ sa dob***ý***val na svet cez zúžený zámotok. Dažďové kvapky začali preb***í***jať tvrdý snehový pancier. Vlnob***i***tie sa zmenšovalo, vietor ustával. Roboty obyčajne neb***ý***valo veľa. Zab***i***l dve muchy jednou ranou. Nab***í***jal si mobil, lebo mal vyb***i***tú batériu. Jánošík nosil vyb***í***janý opasok. Cestári rozb***í***jali asfalt veľkou zbíjačkou. Chcel by som b***y***ť architektom. Prišiel s b***i***júcim srdcom.


***end***