V našom zemepisnom pásme rastliny v zime prestávajú rásť. Niektoré počkajú na zlepšenie podmienok vo forme cibúľ alebo dužinatých koreňov. Podobne počkajú na lepšie životné podmienky v stave spánku semená. Stromy zasa musia prežiť obdobie chladu bez ochrany. Od jesene, keď začne klesať teplota a dni sa krátia, listy stromov zožltnú, pretože strácajú chlorofyl, a stopka, ktorou sa upínajú na vetvičku, sa pri spodku zúži. Tým sa končí výživa listov, ktoré opadávajú. Keďže strom už nemôže čerpať z pôdy veľa vody a nemôže zabezpečiť fotosyntézu, pretrváva, až kým nenastane priaznivejšie obdobie.