Logicky by sa mal ľad potopiť. Keď sa kvapalina ochladí, jej molekuly sa  v dôsledku poklesu teploty k sebe priblížia a navzájom sa pospájajú, čím vytvoria pevný celok (napríklad kovový odtliatok, stuhnutý olej). Normálne je tento celok ťažší, hustejší ako kvapalina. Voda sa však správa odlišne. Keď sa zmení na ľad, jej molekuly sa spoja do pyramíd, pričom medzi nimi vznikne toľko voľného priestoru, že zamrznutá voda zaberie viac priestoru ako kvapalná. A preto takto odľahčený ľad pláva na povrch a nepotopí sa na dno.