Vypracovala: Juráková Beata

 

 

Umenie

 

Slovo umenie môžeme vysvetliť ako:

 

1. schopnosť tvoriť literárne, hudobné, výtvarné, tanečné a iné dielo ako obraz skutočnosti,

2. súhrn umeleckých výtvorov,

3. zručnosť, obratnosť, majstrovstvo.

 

Delenie umenia

 

Umenie môžeme rozdeliť podľa historických období na:

 • Praveké umenie,

 • Staroveké umenie,

 • Stredoveké umenie,

 • Novoveké umenie,

 • Moderné umenie 20. storočia po súčasnosť.


Praveké umenie

 

Je najstaršie umenie ľudstva staré mnoho tisíc rokov. Patria k nemu:

 • výtvarné prejavy pračloveka – jaskynné maľby - napr. jaskyne v Španielsku (Altamira), vo Francúzku (Lascaux), na Sibíri. Zobrazovali najmä zvieratá (mamuty, bizóny, kone), ale aj ľudí (šamani - kúzelníci).

 • sošky žien – praveké Venuše – symboly plodnosti

 • megalitické stavby – prvé kamenné pamiatky architektúry (napr. Stonehenge v Anglicku) – z doby kamennej.

 

http://www.lebonheurenperigord.com/gite/images/stories/tourisme/lascaux/Lascaux_taureaux.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Vestonicka_venuse_edit.jpg

jaskynná maľba v Lascaux

Věstonická Venuša

 

Staroveké umenie

 

Môžeme ho rozdeliť podľa starovekých štátov, v ktorých sa rozvíjalo, napr.:

 • Mezopotámia: stavby, sochy,

 • Egypt: chrámy, pyramídy,

 • Grécko: chrámy, divadlá, sochy,

 • Rím: historické reliéfy, portrétne sochy, víťazné oblúky.

 

Z umeleckých pamiatok sa zachovali najmä stavby a sochy.

 

http://pix.com.ua/db/art/misc/art_of_antiquity/b-503014.jpg

umenie egyptské

grécke

rímske

 

Stredoveké umenie

 

Najväčšiu zásluhu na jeho rozkvete mala cirkev a pamiatky mali zväčša náboženský charakter. Centrom rozkvetu bola západná Európa. Vznikali jednotlivé slohy – štýly, ktoré mali typické znaky.

 • románsky štýlbaziliky, rotundy,

 • gotický štýlchrámy, katedrály – dómy,

 

Z umeleckých pamiatok sa zachovali náboženské stavby, sochy, maľby, ale aj nový druh umenia - knižná maľba.

 

Prelom medzi stredovekom a novovekom tvorilo - renesančné umenieznamenalo odklon od cirkvi a Boha a návrat k človeku a pozemským veciam.

 

http://www.galeriaslovakia.sk/Upload/Image/Galeria/472/2468B.jpg http://www.praha.eu/public/f5/8/a7/64742_4_chram_svateho_vita.jpg

románska rotunda

gotická katedrála

 

Novoveké umenie

 

Spočiatku sa novoveké umenie vyznačovalo návratom človeka k náboženstvu - barokový sloh, neskôr sa orientovalo na svetský (bežný život) - rokokový sloh, klasicizmus, romantizmus. Hlavné znakybohatá výzdoba s rôznymi motívmi, jemné farby, zlato, stavby svetského charakteru – zámky, kaštiele.

 

Realizmus – bol návratom k skutočnosti, Impresionizmuszachytával pocity umelcov.Koniec 19. storočia priniesol nové umelecké smery, pokusy s novými tvarmi a farbami.

 

http://www.panoramio.com/photos/original/7148784.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Nationaltheater_2005-03-26_00.jpeg

baroko

romantizmus

 

 

Moderné umenie 20. storočia po súčasnosť

 

Hlavným znakom moderného umenia je to, že nedodržiava žiadne umelecké slohy alebo mieša rôzne umelecké smery. Na rozdiel od minulosti sú dnešní umelci za svoje diela bohato odmeňovaní. Diela moderných umelcov vyjadrujú fantáziu aj skutočnosť, sú jednoduché, ale aj zložité, bohaté na farby a motívy alebo využívajúce predmety dennej potreby (napr. autobusové lístky, vrchnáky z fliaš). Medzi diela moderných umelcov– pop-art - patria obrazy, sochy, budovy, predmety dennej potreby, nábytok atď.

 

V posledných rokoch moderné umenie ovplyvňujú masmédiá (televízia, film, fotografia, video.)

 

 

www.rra-domasa.eu/images/varhol%20zeny.jpg http://www.asb.sk/portal//UserFiles/Image/architektura/realizacie/japonsky-minimalizmus-na-manhattane/12-hauner2.jpg

pop-art

moderná architektúra

 

 

Umenie môžeme rozdeliť podľa jednotlivých žánrov:

 

 • Architektúrastaviteľstvo jednoduchých príbytkov po moderné stavby. Najväčšie staroveké stavby tvoria takzvaných 7 divov sveta“žiaľ dodnes sa zachoval iba jediný, a to egyptské pyramídy.

 • Literatúratvoria ju písomné pamiatky,ktoré zaznamenali vymyslené príbehy a skutočné udalosti, ale aj vedomosti ľudstva povesti, básne, legendy, romány.

 • Maliarstvojeumením, ktoré zachytáva ľudské pocity, sny a skutočnosť na rôzne materiály papier, plátno, steny budov, drevo atď.

 • Sochárstvoznázorňuje najmä ľudí a zvieratá – využívalo hlinu, kosti, drevo, kameň, kov.

 • Hudba vyjadruje pocity ľudí prostredníctvom hudobných nástrojov a hlasu – spevu. Najstaršie hudobné nástroje boli bubny a píšťaly. Hudba sa delí na viac druhov – vážna, moderná (populárna), ľudová.

 • Tanecvyjadruje pocity ľudí pohybom na hudbu – patrí sem balet, moderný a ľudový tanec ai.

 • Divadlovzniklo v Grécku na počesť boha Dionýza a stalo sa veľmi obľúbeným – tzv. divadelné hry zobrazovali príbehy náboženské, rozprávkové, skutočné. Zvláštnym druhom divadla je opera, kde herci namiesto rozprávania spievajú.

 • Film – vznikol v 19. storočí vo Francúzsku a vyrobili ho bratia Lumièrovci. Niekedy ho nazývajú „pohyblivé obrázky“, pretože film tvoria jednotlivé obrazy, ktoré sa pri premietaní pohybujú. Dnes je to veľmi obľúbený druh umenia – delí sa napr. na filmy animované, hrané, dokumentárne ai.

 

Význam umenia

 

Umenie je staré ako ľudstvo samé a prví umelci boli pravekí ľudia, ktorých maľby a sošky sú najstaršími dôkazmi umenia. Vďaka umeniu mohli ľudia vyjadrovať svoje pocity, túžby a názory. Dnes sú pre historikov umelecké diela dôležitým prameňom, z ktorého sa dozvedáme veľa o živote našich predkov.

Úlohy:                                                  

1. Čo patrí medzi praveké umenie?

2. Čo je pop-art?

3. Aké žánre umenia poznáme?

4. Aký význam má umenie?

 

Použitá literatúra:

1. Daniš, M. a Kratochvíl, V.: Stretnutie s minulosťou, Orbis Pictus Bratislava 1999