Holiday

  • prázdniny, dovolenka je počitateľné podstatné meno

  • používame s ním predložku on – She is on holiday(Ona je na prázdninách.)

  • môžeme ho používať aj s príponou –s = holidays, ale v britskej angličtine spravidla používajú slovo holidays s určitým členom the alebo s privlastňovacími prídavnými menami ako myyourhis ...


I am on holiday. ↔ I am on my holidays.

It will be the holidays soon.


S podstatným menom holiday používame slovesá have a go:

We had a wonderful holiday in Egypt.(Mali sme úžasnú dovolenku v Egypte.)

Are you going on holiday this summer?(Ideš nadovolenku toto leto?)


 

Types of holiday

package holiday – zájazd s cestovnou kanceláriou, kde máme všetko zabezpečené (doprava, ubytovanie, strava, ...)

We are going on a package holiday to Hong Kong.


summer/winter holiday – s dovolenkou sú spojené aktivity typické pre tieto ročné obdobia

We´re going to have winter holiday in the Alps this year.


go camping – ísť kempovať – sleep in tent (spať v stane)

I want to go camping this summer.


walking holiday – väčšinou znamená turistiku v horách

I´m going on a walking holiday in the Alps.


coach tour – cestovať veľkým, pohodlným autobusom

A coach tour is a cheap way to go on holiday.


 

Transport

 

matiaskova

 


Are you flying from France to England? (Letíte z Francúzska do Anglicka?)

No, we´re going byferry(Nie, ideme trajektom.)


 

Don´t forget to take with you (Nezabudni si zobrať):


matiaskova


 


Don´t forget to take with you

passport

pas

ticket

lístok, letenka

currency

mena

camera

fotoaparát

phrase book

kniha s bežnými frázami

suitcase

kufor

rucksack

ruksak


 

Suitcase a rucksack sa nazýva aj luggage – batožina

When you are there (Keď si tam) 

Send some postcards. (Pošli nejaké pohľadnice.)

Try the local food. (Skús miestne jedlo.)

Enjoy the night life. (Uži si nočný život.)

Try to speak their language. (Pokús sa hovoriť ich jazykom.)

Go to the tourist information office if you have any questions. (Choď do turistickej informačnej kancelárie ak máš nejaké otázky.)

 

 

 

Zopakujte si:

1. Aké druhy prázdnin/dovoleniek poznáš?

2. Čo si netreba zabudnúť zobrať na dovolenku?

3. Ako cestujeme na dovolenku?

4. Porozprávajte o svojej dovolenke/prázdninách.

 

 

 

Použitá literatúra:

McCarthy, M., O´Dell, F.: English Vocabulary in Use, elementary. Cambridge University Press, 1999

McCarthy, M., O´Dell, F.: English Vocabulary in Use, elementary. Cambridge University Press, 2010

 

 

 

Zdroje obrázkov:

McCarthy, M., O´Dell, F.: English Vocabulary in Use, elementary. Cambridge University Press, 2010