Správne doplň chýbajúce i/í, y/ý a chýbajúce písmeno

 

Matk***i***ným  pr***í***buzn***ý***m  z  Dubnice ***n***ad  ***V***áhom sme odkázali, že prídeme v júl***i***. Ako b***ý***va  zv***y***kom, privezieme im rôzne druh***y***  zmes***i***  na kŕmenie h***y***din***y***. Už pri bráne zav***y***jeme ako hladné lev***y***, ab***y*** nás takmer hluch***í*** domác***i*** počuli.  Čaká nás množstvo sezónn***y***ch zdrojov čerstvej zelenin***y***. Tešíme sa na zber mrkv***y***, cibule a kapust***y***. V január***i*** tak budeme mať zabezpečen***ý*** prav***i***deln***ý*** pr***í***sun v***i***tam***í***nov. V z***i***me sa celá rodina z***í***de na oslave dedkov***ý***ch sedemdesiat***y***ch narodenín. Slávnostn***ý*** obed sa uskutoční v modernom hotel***i*** na brehu Štrbského ***p***lesa. Najmladšia vnučka zahrá na klav***í***r***i*** dedkovu obľúbenú skladbu. ***B***ratislavsk***í*** na stretnutie privezú nov***i***nk***y*** z nášho hlavného mesta.  Budúc***i*** rok sa spolu stretneme už šiest***y*** raz.