Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Doplň správne písmeno, správne i/í; y/ý


***start***

 

Dedo a ja

Nech m***i*** ten star***ý*** dá konečne pokoj, pom***y***slel som si. Ledva sa dokáže posadiť a ešte sa tu rozkr***i***kuje. Dennodenne na mňa celé hodin***y***čum***í*** a špliecha hlúpe poznámk***y***. Star***í*** ľudia b***y*** si mali uvedom***i***ť, kde je ich miesto. Na basketbalovom ihrisku to určite nebude.
„ Lepšie sa odra***z***,“ zvolal star***ý***. Horko-ťa***ž***ko sa postav***i***l a trasľavo***u***chôdzo***u*** sa v***y***trepal smerom ku mne. Keďže som slušne v***y***chovan***ý*** chalan, zdržal som sa komentára a ďalej som si dr***i***bloval. Mal b***y*** ísť radšej kŕm***i***ťholub***y*** do parku. Prospelo b***y*** to aj jemu a ešte aj t***ý***mnenás***y***tn***ý***m roznášačom vtáčej chr***í***pk***y*** a in***ý***chpliag.
„ Chlapče, podaj mi loptu,“ stál predo mno***u*** a pohľadom sa dožadoval svojho, „ukážem ti, ako sa to rob***í***“.
Daj sa m***i*** svete, čo m***i*** to chce ten star***ý*** dokázať!
„A nem***y***slíte si, dedko, že ste už na to pr***i***star***ý***?“op***ý***tal som sa slušne.
Na moje prekvapenie to starého vôbec nezastav***i***lo, a dokonca ani nepohoršilo. Normáln***y*** starec b***y*** sa pri tejto mojej otázke rozčúlil a dal m***i*** prednášku o dnešnej mládeži a úcte k starším. Ale tento star***ý*** sa začal rehotať ako kôň. V***y***zeralo to ako predsmrtn***ý*** záchvat, čo ma trochu aj naľakalo. Hoci nám na b***i***ológii učiteľka spletala niečo o prvej pomoci, nedá sa povedať, že b***y*** som ju práve ***v***tedy bol počúval. V podstate som ju počúval máloked***y***, pretože b***i***ológia nie je v zozname moj***i***chobľúben***ý***chpredmeto***v***.

 

***end***