Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

 

Mirk***i***na mama je sprievodk***y***ňa vo vlaku. Viezli sme sa s ňou na školsk***ý*** v***ý***let do ***V***ysok***ý***ch ***T***atier. Ub***y***tovali sme sa v horskej ub***y***tovni. Správk***y***ňa nám ukázala naše izb***y*** s nádhern***ý***m výh***ľ***adom na štít***y*** h***ô***r. Obrovské kopce boli zahalené do hml***y***. S radosťo***u*** sme prijali učiteľk***i***n návrh, aby sme navšt***í***vili mestečko ***Š***trbské ***P***leso. Bol to Mirk***i***n najv***ä***čší záž***i***tok. Triedn***y*** učiteľ ma vžd***y*** chváli. Aj učitelia in***ý***ch predmeto***v*** sú spokojn***í***. Skúsen***í*** hokejisti sú rad***i***, keď v***y***hrávajú zápas***y***. Rýchl***y*** útočn***í***k dal gól. Slovensk***ý*** jaz***y***k je materinsk***ý***m jazykom ***S***lovákov. Hrd***í*** ob***y***vatelia mesta sa p***ý***šia nov***ý***mi b***y***tmi. Hovor***í***m pl***y***nule po anglick***y*** a učím sa aj ***n***emecký jaz***y***k. Náročk***y*** k nám pr***i***behol náš mal***ý*** pes ***D***unčo. Str***ý***ko ho priateľsk***y*** potľapkal po chrbte.  Ujo ***P***eter sa ku mne správa otcovsk***y***.