Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

L***y***sá hlava sa mu na slnku bl***y***šťala. Pri chodníku v rokl***i***ne si v p***i***chľavom kr***í***ku uv***i***l svoje hniezdo čiern***y*** drozd. S***ý***korka v***y***spevovala svoju pesničku po celom š***í***rom kraji. Div***ý*** d***i***viak vyr***y***l do zeme hlbokú r***y***hu. Odlož l***y***že do skr***i***ne! Poz***ý***vali ho na návštevu do ***B***ratislavy. Zm***ý***lil sa pri p***í***saní slova m***y***dlo. Na ***M***ýtnej ulici v***y***berali v ***s***tredoveku m***ý***to. M***í***ľa je dĺžková miera. Z ***T***určianskych ***T***eplíc do ***M***artina vedie pr***í***šerná cesta. Kúpele ***B***rusno sú znám***y***m liečebn***ý***m miestom. Neb***ý***va zv***y***kom jesť na ***S***lovensku sl***i***máky. Z v***i***dličky m***i*** v***y***padol nahr***y***znutý rezeň. Poľovníkov p***i***sk sa rozliehal ďaleko. V***y***žla sa k nemu zaraz rozbehla. Radostne zav***y***la. Cestou ju sledoval v***ý***r. P***y***tliak si zav***i***l hlavu do šatk***y***, aby ho nik nespoznal. Chcel ulov***i***ť r***y***bu. Vodn***ý*** v***í***r mu stiahol ud***i***cu do vod***y***.  Kto škodí pr***í***rode, sám b***ý***va poškoden***ý***!