Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Doplň správne i/í; y/ý, správne písmeno:


***start***


Aj tieto prázdnin***y*** v***y***cestujem s rodičm***i*** na dovolenku. Niekoľko dní budeme na chate ***s*** našim***i*** znám***y***m***i***. Majú dve deti, chlapca Janka a dievča, ktoré je moja kamarátka. Poznáme sa s nimi už veľmi dlho. Na chate sa vždy dobre zabav***í***me. Napchávame sa chutn***ý***m***i*** malinam***i***, černicam***i*** a jahodam***i***. Potom súťažíme, kto nájde najv***ä***čší hr***í***b. Je tam super a nechce sa nám stadiaľ ísť ani domo***v***. Teším sa aj dovolenku pri mor***i***. Pri mor***i*** sa všetci cítime akosi viac slobodn***í***. Sme nadšen***í*** z  vlnob***i***tia, prílivu i odlivu. Teším sa tiež na všelijaké morské príšer***y***. Čítam aj knih***y***, v ktor***ý***ch korzár***i*** zb***í***jali a zab***í***jali posádk***y*** mnoh***ý***ch obchodn***ý***ch lodí. Boli postrachom mnoh***ý***ch morí, pretože sa správali nás***i***lníck***y***. Moj***i***m spolužiakom ***s*** p***ý***chou budem rozprávať o pestr***ý***ch plážov***ý***ch zážitkoch.


***end***