Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

V dobách minul***ý***ch, dávn***y***ch, panoval nad mnoh***ý***mi krajinami a národmi mocn***ý*** kráľ. Speváci v mnoh***ý***ch piesňach osláv***i***li jeho vodcovské schopnosti, vojnové úspech***y***, ale jediné slovo pesničk***y*** neobdivovalo jeho láskavosť a dobrotu. Kráľ si v dospelosti osvoj***i***l jeden krut***ý*** zv***y***k. Tráp***i*** všetk***ý***ch svoj***i***ch poddan***ý***ch. Dcéra sa k nemu vzáp***ä***tí pr***i***túlila. Pokúšal sa ju odhovor***i***ť od strašného úm***y***slu. Kráľ bol neústupn***ý*** a chladn***ý*** ako to najv***y***ššie bralo v jeho r***í***ši. V jeho krajine nebolo mlad***ý***ch a krásn***y***ch dievčat. Slovam***i*** sa nedá op***í***sať nádhera a ve***ľ***koleposť kráľovskej sva***d***by. Hviezd***y*** žiaria ináč ako predt***ý***m. Do sv***i***tania je ešte ďaleko. Si ak***ý***si zam***y***slený! Len hlúp***i*** sa nepoučia na ch***y***bách druh***ý***ch. Z jej úst tr***y***skajú obraz***y*** a príbeh***y*** dosiaľ nev***y***povedané. Na tisíc***i*** deň dievčatá pov***y***chádzali z tajn***ý***ch úkr***y***tov na čerstv***ý*** vzduch. Ich rodičia si prestal***i*** utierať slz***y*** z l***í***c.