Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

 

Napíš m***i*** č***í***m skôr! Teraz si na rade t***y***. Nechce sa t***i***? M***y*** sme t***i*** sľúbili, že ťa navštívime každ***ý*** mesiac. Aj moj***i*** priatelia prišli na oslavu moj***i***ch narodenín. Ja som s vam***i*** hus***i*** nepásol. Ani čert nie je tak***ý*** čiern***y***, ako ho maľujú. Ak***ý*** chlieb ješ, takú pieseň spievaj! Každ***ý*** chvíľku ťahá pílku. Dnes príde ktos***i*** na návštevu. Pod strom pred naš***í***m domom si sadol ak***ý***si neznám***y*** človek. Koľk***í*** ste v triede? M***y*** sme dvadsiati. A v***y***? Peter r***y***soval kružnicu s moj***í***m kružidlom. Požičal si ho s moj***í***m súhlasom. Včera m***i*** pani poštárka priniesla pozvánku na záverečn***ý*** koncert. Červená t***i*** veľm***i*** pr***i***stane. Mladší brat m***i*** pomáhal pri práci. Nezávidím t***i*** úspech, o rok možno v***y***hrám ja. Za vaš***í***m r***y***bníkom behajú mal***í*** chlapc***i***. Nám sa p***í***somka z matik***y*** zdala ťažká, no t***y*** by si si s ňou hravo poradil. Ktor***ý***si mal***ý*** nezbedník rozb***i***l loptou okno na školskej telocvični. Môj starký je tak***ý*** nepozorn***ý*** chodec, takmer ho zrazilo auto!