Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

 

Matúš si nasadil pestrofarebnú čiapku s akým***i***si nápism***i***. Všetc***i*** sú v poslednom čase ak***í***si nespokojn***í*** a nervózn***i***. Rieka sa trblietala od ak***ý***chsi neznám***y***ch veľk***ý***ch r***ý***b. Na súťaži boli úspešn***í*** len niektor***í*** z vás. Ktor***í***si odvážlivc***i*** sa rozhodli kráčať aj po tenšom ľade. Iba máloktor***í*** turist***i*** sa dostali až do ***p***arížskych ul***í***c. Komus***i*** prem***y***slený plán nev***y***hovuje, radšej improv***i***zuje. Ktoréhos***i*** dňa dobehol za ním a v***y***bral z vrecka dajak***ý*** pokrkvan***ý*** papier. Toto pero patr***í*** ktorémus***i*** spolužiakov***i***. Ak***í***si pocestn***í*** zastali pred naš***í***m domom a odd***y***chovali po namáhavej ceste. Nejak***ý*** nepozorn***ý*** alebo nesústreden***ý*** šofér v***y***behol dnes z bočnej cest***y*** a takmer spôsob***i***l autonehodu. Za ušetrené peniaze si kúp***i***m dák***y*** nov***ý*** sveter. Niektor***í*** chlapc***i*** hrali futbal, in***í*** posedávali v tieni pod stromom a pozorovali tamt***ý***ch. Kadejak***ý*** niktoš sa dnes dostane k veľk***ý***m peniazom!