Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

 

Do tried***y*** vošli piat***i*** chlapc***i***. Piat***y*** z nich bol ***P***eter. K***ý***vol na mňa a onedlho sme ob***i***dvaja v***y***behli na chodbu. Tam nás v***y***čkávali ďalší siedm***i*** kamarát***i***. Bol som zo všetk***ý***ch najv***y***šší, vted***y*** som meral dobr***ý***ch stoosemdesiattr***i*** centimetro***v***. Prv***í*** dvaja chlapc***i*** boli o rok mladšie dvojičk***y*** ***J***uraj a ***P***avol. Druh***í*** dvaja boli siedmac***i*** ***M***išo a ***F***ero. Ostatn***í*** traja navštevovali rovnako ako m***y*** s ***P***etrom šiest***y*** ročn***í***k. Všetc***i*** deviat***i*** sme chodili každ***ý*** deň na tréning***y*** karate. Na pretekoch chcel b***y***ť náš oddiel prv***ý***. Ja som bol vlani druh***ý***, Peter tret***í*** a Mišo piat***y***. V roku dvetis***í***c dvadsať osláv***i***m svoje št***y***ridsiate narodenin***y***. Na divadelnom predstaven***í*** som sedel v ***ô***smom rade. Koľk***ý*** mesiac od začiatku roka je marec? Tret***í***. Koncom tridsiat***y***ch rokov dvadsiateho storočia začala v ***E***urópe aj na in***ý***ch kontinentoch svetová vojna.