Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

 

Doplň správne i/í; y/ý

 

 

 

***start***

 

 

Prv***ý***krát sa deti rozlúčil***i***  so svojim***i***  rodičm***i*** v decembr***i***, keď po Vianociach odcestovali na l***y***žovačku do V***y***sokých Tatier. Vzali so sebou pätoraké vianočné koláče. Hlboko do pamäti sa im vr***y***li všetky  matk***i***ne slová. Na ôsm***y*** deň sa  s***y***pal na tatranské vrch***y***  s***y***pk***ý*** sneh. Po ôsm***i***ch dňoch v***í***chor ešte zos***i***lnel a z Gerlachovského štítu sa začala spúšťať lav***í***na.  Príroda dala najavo, že je našou vládk***y***ňou. S***i***ln***ý*** vietor ďaleko odnášal zv***í***ren***ý*** sneh. Vlci celú noc zav***ý***jali od hladu. Ps***í*** brechot sa oz***ý***val cel***ý***m okolím. Pod  strm***ý***m svahom odd***y***chovali  unaven***í***  nemeck***í***  tur***i***sti.

 

***end***