vypracovala Mgr. Monika Koncošová


Precvičte si vedomosti o citoslovciach:

1.      Doplňte do viet  citoslovcia:

„................! volá kukučka. „...............! ozvala sa na lúke kravička. V diaľke zaznel zvon: „.................!“ A na stole odpovedali hodiny: „..................“ Zrazu pribehol kohút: „................!“ V Dunčovej búde sme počuli: „.....................!“ „................!“ potichu odpovedala mačička. „....................“ prasiatko sa ospalo pridalo.

2.      Doplňte interpunkčné znamienka do viet s citoslovcami:

Božemôj  to bolo škaredé. Ahoj Evka! Nezvládli ste to fuj! Fiú  fiú  nieslo sa lesom. Och je mi smutno. Oh  ja som ale hlupák. Haha tí vám ale dali! Dajsamisvete Vŕŕŕ  ozýval sa Dunčo. Juj  to bolí! Hajde  Synu

3.      V uvedenom texte vyznačte citoslovcia:

 Každé jedno správne prasa, v blate rado vyváľa sa, krochky-krochky, kvik-kvik, to je rámus, to je krik.

Hus a kačka vedno stoja, čo narobíš milá moja, ga-ga-ga-ga, kač-kač-kač, nechce sa nám na pekáč.

Kukulienka, kde si bola, keď tá tuhá zima bola. Ajajaj, kukuku, sedela som na buku.

Kvá, kvá, kvačica, čierna, biela, slepica, pod stolom sú drobce, kura vodu slopce.

Skáče havko na dvore, mačička spí v komore. Havko robí hav-hav- hav a mačička mňau- mňau- mňau.

Letí mama pinka a pinká a pinká: Pink! Pink! Stratila som synka. Vzdychá mama pinka: Pink! Pink! Lietala som, lietala, kdesi som ho nechala.

Čľup, čľup do vodičky, zahrajme sa na rybičky. Slnko púšťa zlaté nite, vo vode ich ulapíte.

Ide vláčik, ši ši ši, dovezie nás k Maryši, od Maryši k Etele, prešiel štyri tunele.

Hijo, hijo na koníčku,  do Prešova po pšeničku.  Hijo, hijo na koni, pojedli psy tvarohy. Iba jeden ostal,  Jankovi sa dostal. 

Tik tak tik tak, zvonia hodiny, tik tak tik tak, v našej kuchyni.

Dupi-dupi-dupky umyjeme zúbky, dupi-dupi-dupi-dup vpredu, vzadu každý zub.

My sme malí námorníci,  my pijeme rum,  a do vody buum! 

Juj, nehoda veliká: stiahla voda Macíka; všetky labky hore dvihol: - Bodrík, Bodrík, chytaj mi ho!

Padá lístie, šuchoce: Šuchy, šuchy, šuchy. Zajko po ňom dupoce: Dupi, dupi, dupi.

Precvičte si pravopis citosloviec – správne odpovede:

1.      Doplňte do viet citoslovcia:

„Ku-kuk! volá kukučka. „Mú! ozvala sa na lúke kravička. V diaľke zaznel zvon: „Bim-bam!“ A na stole odpovedali hodiny: „Tik-tak.“ Zrazu pribehol kohút: „Ki-ki-ri-kí!“ V Dunčovej búde sme počuli: „Hav-hav!“ „Mňau!“ potichu odpovedala mačička. „Kroch-kroch!“ prasiatko sa ospalo pridalo.

2.      Doplňte interpunkčné znamienka do viet s citoslovcami: