Citoslovcia  - patria medzi neplnovýznamové  slovné  druhy. Vyjadrujú city alebo napodobňujú zvuky. Nemajú gramatické kategórie.

Citoslovcia rozdeľujeme:

1.  podľa typu:

a) vlastné:

·         vyjadrujú cit – ach, jej, uch,  joj, ó, jejéj, bŕ, fuj, juj,  

·         vyjadrujú vôľu – pst, hľa, heš, haló, ahoj, čau, nazdar, hybaj, …

b) zvukomalebnénapodobňujú reálny zvuk a zvuk, ktorý vydávajú zvieratá:  tik-tak, vrrŕ, buch, bum, pich, crrŕ, hav – hav, cupi-lupi, mňau, gága, krá-krá, …

2. podľa pôvodu:

a) prvotnénie sú a neboli iným slovným druhom (ach, heš, kikirikí, …)

b) druhotnémôžu byť iným slovným druhom (beda, pomoc, varuj,…)

Písanie i/ý:

 

Vo väčšine slov, ktoré sú utvorené zo zvukomalebných citosloviec, píšeme aj po tvrdých spoluhláskach „i“:

 

Kikirikí, chi-chi-chi, tik-tak, pich-pich,...

 

Výkričník:

 

Za citoslovcami sa väčšinou píše výkričník, hoci to nie je 100% pravidlo. Platí to napr. v týchto príkladoch:

 

·         Ak stojí citoslovce samostatne: Hm! Hijó! Vy tam! Hej! Ho-ho!

·         Ak má citoslovce funkciu prísudku: Jano odrazu hup do vody!

·         Ak je citoslovce súčasťou priamej reči: „Juj!“ skríkla Mária. 

 

 

Písanie čiarky:

 

Ak stojí citoslovce na začiatku vety, vysúvame ho mimo nej a pri vetnom rozbore ho posudzujeme ako samostatnú vetu:

 

Juj, vy neprídete? Och, to je  zlé. Joj, tebe sa to nepáči? Uf, bolo to ťažké. Ej, to bolo ale dobré! Také šaty som si kúpila, juj, len tak svietia. Hop-hop, stojte! Brr, to je zima! Mohla si prísť, hm. No a Jožo, ach,  tomu sa vôbec nedarí.

 

Vo vete čiarkou oddeľujeme aj pozdravy, ktoré zaraďujeme medzi vôľové citoslovcia:

 

Ahoj, Mirka! Vitaj, tešíme sa, že si prišla. Ahoj, konečne si zavolala.

 

 Ak sú vedľa seba dve citoslovcia (alebo citoslovce a častica) pri sebe, oddeľujeme ich len jednou čiarkou:

 

Och bože, je to naozaj tak?! Ej veru tak, skončili prázdniny. Och áno, dnes prídeme. No veru, prišli. Ach jaj, čo už narobíme. No ozaj, to je správne.

 

 

Písanie citosloviec dovedna a osobitne:

 

Písanie so spojovníkom nie je ustálené, môžeme písať aj hi-hi-hi, aj hihihi.

 

Medzi citoslovcami máme aj tzv. zmeravené tvary. Tie píšeme dovedna: Dajsamisvete! Nevídali!

 

Tvary s predložkou tiež môžeme písať dovedna aj osobitne: Do videnia! Dovidenia!  Do čerta! Dočerta!

 Zopakujte si:
1. Vymenujte slovné druhy.
2. Vymenujte neplnovýznamové slovné druhy.
3. Charakterizujte citoslovcia.
4. Vymenujte rozdelenie citosloviec a uveďte príklady.


Použitá literatúra:
CALTÍKOVÁ, M., TARÁBEK, J.: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka. 3. vyd. 2009. Bratislava. Didaktis. ISBN 978-80-89160-66-2
Citoslovcia a oslovenia. http://pdf.truni.sk/e-ucebnice/poc/data/1ef8225e-c2c9-4730-b246-490219c32e90.html?ownapi=1 (citované 24.3.2016)
Súkromné materiály autorky