Vypracovala: Mgr. Ivana Polaková
Pravidlá písania vlastných mien a od nich odvodených prídavných mien sa riadia podľa všeobecne platných pravopisných pravidiel.

V tejto kapitole sa zameriame na:

Písanie čiarky

Písanie veľkých a malých začiatočných písmen

Písanie spolu a osobitne

Písanie spojovníka


 

Písanie čiarky

  • viaceré uvedené mená a tituly sa čiarkou neoddeľujú

Professor Doktor Hans Emanuel Grundig

das Porträt von Stephan Baron


  • ak krstné meno nasleduje za priezviskom, zvyčajne sa oddeľuje čiarkou

Autor: Böll, Heinrich


  • pri dodatkoch k menám, ktoré sú súčasťou mena sa čiarka nepíše

Königin Elisabeth die Zweite (kráľovná Alžbeta II.)


  • dodatky pri menách ako geb., verh. und verw. sa môžu písať aj s čiarkou aj bez

geb.=geboren (rodená)

verh.=verheiratet (vydatá, ženatý)

ver.=verwitwet (ovdovená/ovdovený)

Frau Anna Maria Lehmann, geb. Wagner

Frau Anna Maria Lehmann, geb. Wagner

(Pani Anna Maria Lehmann, rod. Wagner,)

(Pani Anna Maria Lehmann, rod. Wagner)Písanie veľkých a malých začiatočných písmen

  • vlastné mená píšeme s veľkým začiatočný písmenom

Wolfgang Amadeus Mozart, Graf Zeppelin, Genf, Kärnten, Deutschland


  • vo viacslovných menách píšeme prvé slovo a ostatné slová, okrem člena, predložky a spojky s veľkým začiatočným písmenom

Karl Maria von Weber, Walther von der Vogelweide


  • s veľkým začiatočným písmenom píšeme zemepisné názvy

die Vereinigten Staaten von Amerika (Spojené štáty amercké), Am Neuen Markt, Unter den Linden,der Bayerische Wald,