Prídavné mená môžeme v nemeckom jazyku stupňovať a skloňovať. V dnešnej kapitole si preberieme pravidelné a nepravidelné stupňovanie prídavných mien a porovnávanie prostredníctvom prídavných mien.


 

Pravidelné stupňovanie prídavných mien

 


Pravidelné stupňovanie tvoríme nasledovne:

 

1. stupeň prídavného mena – základný tvar (toll)       

2. stupeň prídavného mena – vytvoríme ho pridaním koncovky - „er“     (toller)      

3. stupeň prídavného mena - vytvoríme ho pridaním predložky „am“ a koncovky –„sten“ (am tollsten)

 

Rovnako aj:

 1. schnell (rýchly)                 1. klein (malý)                       1. nett (milý)

 2. schneller                        2. kleiner                             2. netter

 3. am schnellsten               3. am kleinsten                    3. am nettenstenCvičenie správne vystupňuj nasledovné prídavné mená:


 

 

 

 

 

1.

inteligent

faul

niedrig

braun

2.

3.

 

 

Nepravidelné stupňovanie prídavných mien

 


Aj v prípade nepravidelného stupňovania sa toto tvorí rovnako ako pri pravidelnom stupňovaní. Jediný rozdiel je v tom, že pri tomto stupňovaní sa mení koreň prídavného mena:


1. gut                    1. viel                        1. lang

2. besser               2. mehr                      2. länger

3. am besten         3. am meisten            3. am längsten


Rovnako aj pri prídavných menách – klug, kurz, groß, kalt, lang, arm, alt ……


1. hoch                    1. kurz

2. höher                   2. kürzer

3. am höchsten        3. am kürzesten


Cvičenie správne vystupňuj nasledovné prídavné mená:


 

 

 

 

 

1.

groß

lang

kalt

alt

2.

3.Porovnávanie pomocou „als“ a „wie“.

 


  Prídavné mená používame aj pri porovnávaní. Keď porovnávame rôzne veľkosti. Na porovnávanie používame dve predložky a to sú „als“ a „wie“. Obe predložky v slovenčine prekladáme ako „ako“.

 

 

Rovnosť vyjadrujeme pomocou predložky „wie“ a frázou „so...... wie“ (tak.....ako). Prídavné meno vždy stojí v prvom stupni.

 

 

 

 

 

prídavné meno v 1. stupni

predložka

Mein Buch ist so

dick

wie

dein Heft (Moja kniha je taká hrubá ako tvoj zošit)

 


Nerovnosť vyjadrujeme pomocou predložky „als“. Prídavné meno stojí vždy v druhom stupni prídavného mena.

 

 

prídavné meno v 2. stupni

predložka

Mein Buch ist dicker

als dein Heft (Moja kniha je hrubšia ako tvoj zošit)

 

 

Cvičenia

 

Ergänzen Sie als oder wie

 1. Das Projekt 123 ist viel besser ..................... das Projekt 200

 2. Der Volkswagen ist so gut .................. auch der Škoda.

 3. Die deutsche Maschine arbeitet präziser ................. die englische Maschine.

 4. Deutschland ist so reich ...................... USA.

 5. Der Film Titanic ist viel länger ................. der Film Independent

 6. Ein Hund ist viel freundlicher .............. eine Katze

 7. Der Januar ist so kalt ................. auch der Februar.

 8. Das Ingeneurstudium ist viel schwieriger ............... das Musikstudium.


Správne doplňte porovnávaciu predložku „als“ alebo „wie“ – 

 


1, Claudias Fahrrad ist viel schneller .......... mein Fahrrad

2, Ich spiele lieber Schach .........Dame.

3, Das Auto ist so teuer …............wie ein Haus.

4, Der Computer ist so schnell .................. der Notebook.

5, Zu Hause lerne ich lieber .............. in der Schule


Správne doplňte 2. a 3. stupeň prídavných mien v správnej forme.

 

1, Ferarri ist .................. (najkrajšie)

2, Das Gymnasium ist viel ................… als eine Universität. (ťažšie)

3, Zu Hause ist es …............. (najkrajšie)

4, Meine Mutter ist ............… (najlepšia).

5, Unser Lehrer ist sehr ….............. (dobrý).