Kultúry:Kultúra nálevnikovitých pohárov: (4000 pnl) Ťažba: meď, jantár, azuritPrvé megalitické stavby: Megalit: je prehistorická stavba z jedného alebo viacerých kamenných blokov (Stonehenge - Tento monument bol vybudovaný medzi rokmi 2 000 a 1 500 pred Kr., teda koncom neolitu.) - Dolmeny: (z bretónskeho dol alebo taol = stôl a men = kameň) sú megality, ktoré pripomínajú obrovské stoly. Sú to starokeltské mohyly, spoločné hrobky z navŕšených skál alebo tumuly z navŕšenej zeminy.- Menhiry: (z bretónskeho men = kameň a hir = dlhý) sú zvisle postavené kamene veľkých rozmerov stojace samostatne.- Kromlechy: sú dolmeny prípadne menhiry postavené v kruhu. Typickým kromlechom je Stonehenge vo Veľkej Británii.Náleziská: Nizozemsko, Ukrajina, Severné ČechyKanelová keramika:- žliabkované nádobyNáleziská: Južne Čechy, Morava, Rakúsko, Maďarsko, JZ SlovenskaŘŠnúrová keramika:- pomocou šnúry otlačený vzor (3000pnl)Priniesli ju: indoeurópske kmeneNáleziská: Vykletice pri ChomutoveKultúra zvoncovitých pohárov:- červená s bielym vzorom, veľmi bohato zdobenáPriniesli ju: neindoeurópske kmeneV tomto období už ľudia poznali niektoré kovy, ktoré sa dali ľahšie nájsť a opracovať (meď – výroba sekeromlatov, šperkov; zlato, striebro).Náleziská šperkov: Najvýznamnejší nález zlatých šperkov u nás – Tibava pri Michalovciach. Najväčší zlatý poklad bol nájdený vo Varne v Bulharsku. V Španej Doline sa ťažila meď a tu sa našlo asi 130 kamenných sekeromlatov. Ľudia ďalej využívali na výrobu nástrojov najmä kameň. Nástroje: kosák, mlynčeky, žarnovy. V tomto období sa objavilo oradlo. Koncom doby kamennej sa vyrábali nástroje už nielen z kameňa, ale aj z nového kovu – medi. Sú to najmä zbrane (sekery), ktoré sú tvarovo veľmi podobné kamenným; pochádzajú z neolitu, ale aj z eneolitu.Iné kultúry: V období neolitu badáme silný vplyv svetových kultúrnych oblastí najmä z juhovýchodu, odkiaľ k nám do Karpatskej kotliny prichádzajú kupci s veľmi vyvinutými výrobnými nástrojmi. Kultúrna úroveň ľudu žijúceho na našom území sa ich prítomnosťou vysoko dvíha (v porovnaní s dovtedajším pomalým vývojom). Ľudstvo sa však neuspokojuje so starým spôsobom života; vyhľadáva nové surovinové základne a rozbieha sa vo vývoji dovtedy nezvyklým tempom. Vynálezy pokračovali a ľudstvo došlo k poznaniu, že meď možno miešať s inými kovmi, aby sa dosiahla určitá potrebná tvrdosť. Zdokonalením procesov tavenia a miešania kovov rozličných tvrdostí dosiahla technika vysoký stupeň. Zdá sa, že pod vplyvom kultúrnych centier východu vytvárajú sa nové kultúry, ľudstvo sa od základu mení a nevracia sa k starému spôsobu života.Slovensko v eneolite: Kultúry u nás:· Kultúra lievikovitých pohárov· Kultúra zvoncovitých pohárov· Lengyelská, polgárska, bádenská kultúra V období eneolitu a neskôr v bronzovej dobe začali v niektorých oblastiach Európy stavať tzv. megality (menhiry, dolmeny, kromlechy) z náboženských dôvodov. Megalitycké pamiatky nachádzame napr. v Anglicku (Stonehenge), vo Francúzsku (Carnac), v Írsku (New Grange), Sardínia, Korzika, Baleárske ostrovy, Malta. Ďalej sa stavali hrobky, chrámové komplexy a veže.Doba bronzováBronzová doba je v dejinách praveku a archeológii obdobie, v ktorom sa úplne rozšírilo používanie bronzu a ešte sa nerozšírilo používanie železa. Je to teda obdobie medzi eneolitom (medenou dobou) a všeobecným rozšírením železa (v Európe teda železnou dobou).Časové zaradenie :Bronzová doba nastupuje v jednotlivých oblastiach v odlišných časových úsekoch, najskôr azda už od pol. 4. tis. pred Kr.(3500 pred Kr.) možno hovoriť o bronzovej dobe v Mezopotámii a južnom Iráne (aj keď sa v praxi ako hlavná perióda v dejinách Mezopotámie nepoužíva, namiesto toho do roku 3000 pred Kr. trvá chalkolit a potom nasleduje rovno dejinná doba), neskôr v Malej Ázii, Sýrii, Palestíne a egejskej oblasti a v priebehu 2. tis. pred Kr. v celej Európe (najneskôr v severnej) a v Ázii.Charakteristika: Potom, čo ľudia našli v prírode ďalší kov - bronz, opäť sa ich život zjednodušil. Zlepšili sa poľnohospodárske nástroje, ľudia vyrábali predmety domácej potreby i šperky. Spoločnosť sa však rozdelila na bohatších a chudobnejších. (na tých čo mali a nemali dostatok bronzu). Vznikli tak prvé nerovnosti medzi ľuďmi a prvé vojny. Ľudia začali vyrábať bronzové zbrane a brnenia.