1) Staršia doba kamenná (paleolit) 2) stredná doba kamenná (mezolit) 3) mladšia doba kamenná (neolit)4) neskorá doba kamenná (eneolit / chalkolit)Pravek je prvá a najdlhšia fáza ľudských dejín. Skúma ho prehistória a archeológia, antropológia a etnografia (najmä porovnávacia). V praveku sa človek vyvíjal ako biologická a spoločenská bytosť v procese, ktorý nazývame antropogenéza.Antropogenéza: proces vzniku človeka, obdobie od oddelenia sa od vývojovej vetvy smerujúcej k šimpanzom až po dnešných ľudí. · Homonizácia (bipédia – chodenie po dvoch nohách, vývin chrbtice, ruky, chrupu, mozgu, stereoskopické videnie)Základné znaky hominizácie:-vzpriamená postava-rast objemu mozgu-zjemnenie svalov a kostí-zmeny v tvárovej časti-rozvoj reči-vedomé zhotovovanie nástrojov· Sapientácia (vývin ľudského intelektu)Vývoj ľudských predchodcov – primátov prebiehal mnoho miliónov rokov, až dospel k rodu Australopitekus (pred 5 miliónmi rokmi).Žil vo východnej Afrike v savane, používal veľmi jednoduché nástroje, živil sa menšími živočíchmi a plodmi. Základné vývojové typy:Homo Habilis (3 milióny rokov)Homo Erectus (1 milión – 300/200 tisíc rokov)Homo Sapiens (300/200 tisíc – súčasnosť)Homo Sapiens Neanderthalsis Homo Sapiens Sapiens (40/35 tisíc rokov)Paleolit - staršia doba kamennáNAJSTARŠÍ PALEOLIT (3 milióny – 1 milión rokov pred Kr.)V tomto období žil vo východnej Afrike Homo Habilis a to v oblasti Veľkých jazier.Homo HabilisNástroje: z dreva a kameňa. Fyziológia: Dosahoval výšku 135 cm, váhu 25 – 40 kg a mozgová kapacita bola 650 - 800 ccm. Život: Žil v savane a staval si už jednoduché prístrešky. Boli to prvý výrobcovia nástrojov. Vyrábali z rozličných druhov kameňa jednoduché okruhliakové nástroje. Na konci tohto obdobia sa vyvinul ďalší ľudský druh – Homo Ergaster a to v okolí jazera Turkana. Mozgová kapacita bola približne 850 ccm.STARÝ PALEOLIT (1 milión – 200 tisíc rokov pred Kr.)V tomto období žil Homo Erectus, ktorý sa rozšíril z Afriky aj do Európy a Ázie. Homo Erectus Jeho výška bola v priemere 160 cm a mozgová kapacita 880 – 1100 ccm. Život: v tlupách, živil sa lovom a zberom, používal už viac nástrojov Nástroje: najmä pästný klin – univerzálny nástroj, ktorý slúžil na rezanie, bodanie, škrabanie. Na výrobu nástrojov používal pazúrik. Jeho najužitočnejšou vlastnosťou je to, že pri údere sa štiepi na pravidelné odštepy. Starostlivým štiepaním možno regulovať jeho tvar a veľkosť odštepov, takže vznikajú nástroje rôznych tvarov a veľkostí. Keďže pazúrik veľmi pripomína sklo, majú odštepy veľmi ostrý okraj. Ten možno po otupení ďalším štiepaním opäť priostriť. Pazúrik je dosť rozšírený a častý kameň, v mnohých prípadoch ho však museli dolovať z kriedových vrstiev, kde sa bežne vyskytuje. Najstaršie nástroje ľudia vyrábali tak, že jadro pazúrika sa osekávalo dovtedy, kým sa nedosiahol želaný tvar. Poznal už oheň, ale nevedel ho ešte zakladať. Náleziská: Najvýznamnejšie nálezy pochádzajú z Afriky, Jávy, Číny a Európy. Homo Erectus mal viacero poddruhov – foriem. Od nás najbližšie kostrové pozostatky boli nájdené v Maďarsku (Homo Erectus Paleohungarikus) a v Nemecku.