Ohraničenie: Pravek trvá od stvorenia človeka (objavenie človeka na Zemi) po vznik starovekých civilizácií, ktoré objavili písmo a využívali ho (historická doba). Skúma ho archeológia (hľadá, skúma a hodnotí archeologické nálezy - hmotné pozostatky ľudskej činnosti). Dôležité: Človek má 2 problémy: mať obživu a bezpečnosť - ochrániť sa pred prírodnými živlami a dravou zverou. Vďaka svojmu vnútornému rozmeru sa človek vyvíja a zdokonaľuje (je stvorený na obraz Boží).Pohanské Náboženstvo v praveku:Vzniká už v paleolite a prechádza vývojom,najprv ide o:1)uctievanie konkrétnych živlov a mocných zvierat ako búrok, slnka, mesiaca, býka (zo strachu, z túžby po sile a ochrane); 2)potom uctievanie prírodných síl (človek si ich uvedomuje a zosobňuje ako plodnosť- symbol života; zánik, smrť- oheň, posmrtnosť- pochovávanie s predmetmi dennej potreby); 3)zbožšťovanie dávnych predkov (v matriarcháte veľká pramatka - sošky = venuše ako symbol plodnosti a ochrany života, v patriarcháte veľký praotec - významný vodca a záchranca občiny) a 4)stotožnenie zbožštených s prírodnými úkazmi (hviezda, mesiac, slnko) - spojené s výstavbou dedinských chrámov (kult bôžika -- patróna dediny). Periodizácia praveku:Delí sa podľa materiálu, z ktorého sa v prevažnej miere vyrábali nástroje (doba kamenná, bronzová a železná).1.Doba kamennáStaršia doba kamennáNajstarší paleolitStarý paleolitStredný paleolitMladší paleolitStredná doba kamenná (mezolit)Mladšia doba kamenná (neolit)Neskorá doba kamenná (eneolit / chalkolit)2.Doba bronzováStaršia doba bronzováStredná doba bronzováMladšia doba bronzová3.Doba železnáHalštacká (Staršia doba železná)Laténska (Mladšia doba železná)4.Rímska doba5.Sťahovanie národovDoba kamenná Členenie: 1) doba kamenná (paleolit, mezolit, neolit) ; 2) chalkolit alebo eneolit (chalkolit = kov čiže "doba kovová", eneolit = neskorá doba kamenná) v chalkolite už vznikajú 1. staroveké civilizácie (Egypt, Sumer, Čína, India), hoci napr. v Európe žijú ľudia ešte primitívne v rodovom zriadení.Človek spoznáva kameň, učí sa ho spracovávať - ovláda ho (nástroje, zbrane). Myslením vykonáva uvedomelú činnosť - prácu, aby si zabezpečil obživu (pud sebazáchovy). Práca rozvíja duševný (duchovný) rozmer človeka a tým jeho schopnosti. Od ich úrovne závisí ľudská výroba a využitie nástrojov pri získaní obživy, ochrany vlastného života a bývania. Preto delíme kamennú dobu na tri základne etapy: