Prahory a starohory
 
- najstaršie a najdlhšie obdobie vývoja Zeme
- trvali takmer 4 miliardy rokov

Významné deje 

- vyvíjanie a rozčlenenie zemskej kôry
- vyvíjanie a objavenie sa života -  biosféra, jednobunkové organizmy baktérie a sinice


V starohorách existoval prakontinent PANGEA a praoceán TETHYS.

Prvé bunky so zložitou stavbou sa začali  pred 1,5 miliardy rokov. Neskôr, asi pred 800 miliónov rokov vznikli prvé mnohobunkové organizmy.
Mnohové organizmy: pramedúzy, prakoraly, pračlánkonoýce, praľaliovky, praobrúčkavce.Pripojený súbor: prahory.jpg