Poznávame prírodu

Príroda – je všetko to čo nevytvoril človek

Prírodniny – jednotlivé časti prírody

·    neživé – sklo, voda, vzduch                                                                       

·    živé – rastliny, živočíchy (organizmy)

 

Metódy a prostriedky skúmania v biológii:

Prírodu poznávame:

-       pozorovaním

-       pokusom

Prírodu pozorujeme:

·      voľným okom – stromy, živočíchy

·      lupou – tykadlá hmyzu

·      ďalekohľadom – lesné živočíchy

·      mikroskopom – drobné vodné živočíchy


 

Poznávame rastliny a živočíchy

Telo organizmov tvoria orgány.

Rastlinné orgány

– koreň, stonka, list = nazývame vyživovacie orgány

– kvet, plod = nazývame rozmnožovacie orgány


 

Rastliny podľa stonky delíme: