Vypracovala: Juráková Beata


 

 

Zapamätajte si, že:

 

 • ruské slovesá sa niekedy viažu s iným pádom ako slovenské slovesá

 • predpony slovesa menia jeho význam

 • tvary dokonavého a nedokonavého vidu sa môžu gramaticky odlišovať.


 

 

 1. выращивать (что?) картошку, помидоры, огурцы -pestovať (čo?) zemiaky, rajčiny, uhorky


 

 1. pазводить (кого?) гусей, овец, свинейchovať (čo?) husi, ovce, prasce


 

 1. ехать-ездить в отпускcestovať-ísť/chodiť na dovolenku

быть в отпускеbyť na dovolenke


 

 1. ловить рыбу (несовершенный вид) – chytať ryby (nedokonavý vid)

поймать рыбу (совершенный вид) –chytiť rybу (dokonavý vid)


   Zdroj: Juráková Beata


 1. управлять (чем?) cтраной, фирмой, машинойriadiť (čo?) krajinu, firmu, auto


 

 1. командовать (чем?) aрмией, флотом, авиациейveliť (čomu?) armáde, námorníctvu,letectvu


 

 1. разбираться (в чём?) в музыке, в литературеvyznať sa (v čom?) v hudbe, v literatúre


 

 1. интересoваться (чем?) кино, театромzaujímať sa (o čo?) o film, o divadlo


 

 1. надевать/надеть (что?) платье, пальто, шляпуobliekať/obliecť si (čo?) šaty, kabát, klobúk

oдевать/одеть (кого?) ребёнкаobliekať/obliecť (koho?) dieťa

oдеваться/одеться (как?) тепло, модноobliekať/obliecť sa (ako?) teplo, moderne

снимать/снять (что?) платье, пальто, шляпуvyzliekať /vyzliecť, zložiť si (čo?) šaty, kabát, klobúk

раздеваться/раздеться –vyzliekať sa/vyzliecť sa


 

 1. спряжение глаголовčasovanie slovies:

 

надевать - obliekať

 

 

 

 

я

надеваю

мы

надеваем

ты

надеваешь

вы

надеваете

он, она, оно

надевает

они

надевают


 

надеть - obliecť

 

 

 

 

я

надену

мы

наденем

ты

наденешь

вы

наденете

он, она, оно

наденет

они

наденут


 

cнимать - vyzliekať

 

 

 

 

я

снимаю

мы

снимаем

ты

снимаешь

вы

снимаете

он, она, оно

снимает

они

снимают


 

cнять -vyzliecť

 

 

 

 

я

сниму

мы

 

снимем

ты

 

снимешь

вы

 

снимете

он, она, оно

 

снимет

они

 

снимут


 

раздеваться - obliekaťsa

 

 

 

 

я

раздеваюсь

мы

раздеваемся

ты

раздеваешься

вы

раздеваетесь

он, она, оно

раздевается

они

раздеваются


 

раздетьсяobliecť sa

 

 

 

 

я

разденусь

мы

разденемся

ты

разденешься

вы

разденетесь

он, она, оно

разденется

они

разденутся


 

 1. активная и пассивная конструкция


 

 

 

 

Вид

 

Активная конструкция

 

Пассивная конструкция

совершенный

Город основалПётр I.

Город был основан Петром I.

несовершенный

Студенты изучают русский язык.

Русский язык изучается студентами.

 

 

 1. пассивная конструкция в настоящем, прошедшем и будущем времени


 

 

 

 


 

Настоящее время

 

Прошедшее время

 

Будущее время

 

он

 

построен

 

был построен

 

будет построен

 

она

 

построена

 

был построена

 

будет построена

 

оно

 

построено

 

было построено

 

будет построено

 

они

 

построены

 

были построены

 

будут построены 

Úlohy:

 

 1. Что можно выращивать и pазводить?

 2. Спрягайте глаголы - надеть, cнимать, раздеться!

 3. Какой совершенный вид глагола ловить рыбу?

 4. Образуйтеактивную и пассивную конструкцию глагола основать.

 

 

 

Použité materiály a literatúra:

 

1.Glendová, V.: Ruský jazyk pre 9. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002