Анкета – анкетные данные

Dotazník – osobné údaje

 

Как вас зовут?   Ako sa voláte?

Как ваше имя?   Aké je vaše krstné meno?

Как ваша фамилия?   Aké je vaše priezvisko?

Меня зовут...    Volám sa...

Сколько вам лет?   Koľko máte rokov?

Мне тридцать один год  Mám tridsaťjeden rokov

Мне тридцать два, три, четыре года  Mám tridsaťdva, tridsaťtri, tridsaťštyri rokov.

Мне тридцать пять лет.   Mám tridsaťpäť rokov.

Я родился десятого января 1970 в Братиславе.   Narodil som sa desiateho januára 1970 v Bratislave.

Я живу в Братиславе  Bývam v Bratislave.

Заполните эту анкету.   Vyplňte tento dotazník.

Бланк   formulár

Имя   meno

Фамилия   priezvisko

Отчество   meno po otcovi

Девичья фамилия   rodné priezvisko (dievčenské, u žien za slobodna)

Дата рождения   dátum narodenia

Возраст   vek

Место рождения   miesto narodenia

Пол   pohlavie

Мужской   mužské

Женской   ženské

Место проживания   bydlisko

Профессия   povolanie

Кем  вы работаете?   Vaše zamestnanie?

Адрес   adresa

Улица   ulica

Номер дома   číslo domu

Номер телефона   číslo telefónu

Почтовый индекс   poštové smerovacie číslo

Семейное положение   rodinný stav

          Холост   slobodný

          Незамужем   slobodná

          Женат   ženatý

          Замужем   vydatá

          Вдовец   vdovec

          Вдова   vdova

          Разведён   rozvedený

          Разведёна   rozvedená

          Сожитель   druh

          Сожительница   družka

Есть у вас дети?   Máte deti?

Гражданство   štátne občianstvo (príslušnosť)

Номер паспорта    číslo pasu 

Водительские права номер   číslo vodičského preukazu

Дата выдачи   dátum vystavenia

Подпись   podpis

Где мне расписаться  Kde sa mám podpísať?

Ненужное зачеркнуть.    Nehodiace sa prečiarknite.

Не заполнять  Nevypĺňajte.

Национальность   národnosť

Я    Som              

    словак/словачка   Slovák/Slovenka

    чех/чешка    Čech/Češka    

    немец/немка   Nemec/Nemka

    русский/русская   Rus/Ruska

    поляк/полька   Poliak/Poľka

    венгр/венгерка   Maďar/Maďarka

    англичанин/англичанка   Angličan/Angličanka

    американец/американка   Američan/Američanka

    китаец/китайка   Číňan/Číňanka

    француз/француженка   Francúz/Francúzska

    итальянец/итальянка   Talian/Talianka

    испанец/испанка   Španiel/Španielka

    австриец/австрийка   Rakúšan/Rakúšanka

    украинец/украинка   Ukrajinec/Ukrajinka

 

Повторение – грамматика

 

Zapamätajte si:

 

V ruštine sa názvy národností píšu s malým písmenom, v slovenčine s veľkým písmenom.      

                

Я словак/словачка        Som Slovák/Slovenka

Я чех/чешка                 Som Čech/Češka


 

Zapamätajte si:

 

Číslovka один (aj v zloženej číslovke тридцать один) sa spája s tvarom год.

 

Číslovky два, три, четыре(aj v zloženej číslovke тридцать два, тридцать три, тридцать четыре) sa spájajú s tvarom годa.

 

Číslovka пять (5-20, 25-30, 35-40...) sa spája s tvarom лет.

 

 

Сколько вам лет?   Koľko máte rokov?

Мне тридцать один год  Mám tridsaťjeden rokov

Мне тридцать два, три, четыре года.   Mám tridsaťdva, tridsaťtri, tridsaťštyri rokov.

Мне тридцать пять лет.   Mám tridsaťpäť rokov
Zopakujte si:
1. Какое семейное положение вы знаете?
2. Какие национальности вы знаете?
3. Переведите на русский язык: Vyplňte dotazník. Mám 25 rokov. Bývam v Žiline. Som slobodná. Som Slovenka. Nemám deti. Volám sa Anna Nováková.


Použitá literatúra:
1. Glendová, V.: Ruský jazyk pre 9. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002
2. Ruština-konverzácia, Lingea, Bratislava 2009