Междомéтия

Citoslovcia

Citoslovcia sú slová, ktoré vyjadrujú (ale nepomenúvajú) rôzne city, zážitky, prejavy vôle, zvuky, hlasy a vyznačujú sa tým, že:

 

- sú neohybné,

- nie sú vetnými členmi,

- obyčajne stoja samostatne,

- mávajú osobitnú intonáciu. 

Delenie citosloviec

 

Citoslovcia delíme podľa vzniku na:

 

  1. Pôvodné citoslovcia (перви́чныe) - napríklad: а!, у!, о!, ну!, гм!, агá!, уви́! эх!, ах!, ну-ну-ну!, ай-ай-ай!...

     

  2. Odvodené citoslovcia (втори́чные) - vznikli z iných slovných druhov, napríklad:

 

бедá! (beda!)

ýжас! (hrôza!)

гóсподи! (páni!)

поди́! (hybaj!)

кры́шка! (amen!)

страсть! (strašne, náramne!)

дýдки! (horkýže!)...


 

  1. Citoslovcia cudzieho pôvodu - аллó! (haló), брáво! (bravo)...
 

Citoslovcia delíme podľa významu na:

 

  1. Citoslovcia vyjadrujúce city a nálady:

 

radosť, súhlas – урá (hurá!), эгé, ах, ох...

žiaľ, smútok, urážku – эх, ох, ах, эхé

rozpaky, nedôveru, údiv – э, эх, ах, ух, эгé, огó (ohó, ó!)

protest, výčitku – эх, а

opovrhovanie, odpor – тьфу (tfuj!), фу (fuj!), ух, у

poďakovanie, pozdravy – спаси́бо! (ďakujem!), прощáй! (maj sa!), до свидáния! (do videnia!)...