Povrch tela

Bezstavovce
– bunky pokožky v jednej alebo vo viacerých vrstvách

- prvoky - cytoplazmatická membrána
- pŕhlivce - vonkajšia povrchová vrstva buniek (aj pŕhlivé bunky)
- ploskavce - pokožka
- hlístovce - pokožka
- mäkkýše - pokožka so slizom
- obrúčkavce - pokožka so slizom
- článkonožce - pokožka s vrstvou kutikuly (vonkajšia kostra)

Stavovce
– viacvrstvová koža s kožnými útvarmi

- ryby - koža so šupinami + sliz
- obojživelníky - koža so sliznatou vlhkou pokožkou
- plazy - koža (suchá) so šupinami alebo rohovitými štítkami
- vtáky - koža (suchá) s perím a rohovinovými výrastkami – pazúry, rohovinové povlaky (zobák)
- cicavce - koža so srsťou a rohovinovými výrastkami (nechty, pazúry, kopytá, rohy, parohy), u človeka aj vlasy ,

Vtáčie pero - brko, kostrnka, zástavica; perie obrysové a páperie

Baktérie, huby a rastliny
– stavba tela Baktérie
– jednobunkové – stavba bunky – ústrojčeky

Huby – podhubie, plodnica s výtrusnicami a výtrusmi (u nižších len podhubie a výtrusnica s výtrusmi)

Nižšie rastliny - machorasty – pakorienok, pabyľka, palístky, výtrusnice s výtrusmi - papraďorasty – koreň, listy, výtrusnice s výtrusmi

Vyššie rastliny - vegetatívne orgány - koreň, stonka (kmeň), listy - generatívne orgány – kvet a plod