Určitý člen sa používa v španielčine najmä po týchto prípadoch:

 

1. Keď sa hovorí o osobách alebo veciach už spomínaných, známych alebo bližšie
určených. V niektorých prípadoch ho možno preložiť ukazovacím zámenom ten, tá,
to.


Ejemplos:


La madre de Eva es una persona muy buena.

El idioma español es fácil.


 

2. Pri udávaní hodín.


Ejemplos:


Son las tres y media.

Volverá a las nueve.


 

3. Pri názvoch častí ľudského tela.


Ejemplos:


Todos movemos la cintura.

Levanta la mano y mueve la cabeza.


 

4. Pri radovej číslovke stojacej pred podstatným menom.


Ejemplos:


El primer chico juega con Pedro.

La segunda chica está más guapa.


 

5. Pri podstatných menách označujúcich jedinečné javy.


Ejemplos:


La Tierra gira alrededor del Sol.

La Luna es el único satélite de la Tierra.


 

6. Pri názvoch dní a ročných období, pokiaľ nestoja pred slovesom “ser“.


Ejemplos:


El lunes empieza la escuela.

El verano me gusta mucho.


 

7. Pri podstatných menách označujúcich hry.


Ejemplos:


Me gusta jugar al tenis.

Jugar al fútbol me encanta.


 

8. Po výraze todo (celý) v pozícii pred podstatným menom.