Vypracovala: Lenka Brhlíková


 

ZÁKLADNÉ ČÍSLOVKY


Určujeme nimi hlavne počet:


Dos libros (dve knihy), cinco chicos (päť chlapcov)


Ich použitie sa vo všeobecnosti zhoduje so slovenčinou. Naviac sa používajú v nasledujúcich prípadoch:


 

  1. v dátumoch (okrem označenia prvého dňa v mesiaci) a v letopočtoch


Lunes 12 de marzo de 2010.

(Pondelok 12.03.2010.)


En 1789 empezó la Grande revolución de Francia.

(V 1789 začala Veľká francúzka revolúcia.)


Somos los hijos de los noventa.

(Sme deti 90tych rokov.)


El padre de Juan nació 27 de noviembre de 1976.

(Juanov otec sa narodil 27 novembra 1976.)


En los años sesenta vivía mucha gente famosa por su música.

(V 60tych rokoch žilo veľa ľudí slávnych svojou hudbou.)


 

  1. pri určovaní poradia pokiaľ ide o zložitejšie číslo väčšie ako 10


Hoy es el 25 aniversario de su muerte.

(Dnes je 25 výročie jeho smrti.)


Este es el 35 concurso.

(Toto je 35 konkurz.)


 

V týchto prípadoch stojí číslovka často za podst. menom:


Estamos en el siglo XXI.

(Sme v 21. storočí.)


Industria mundial creció rápidamente en el siglo XIX.

(Svetový priemysel vzrástol rýchlo v 19. storočí.)


 

Pri označovaní poradia storočia tento spôsob úplne prevláda. Používanie rímskych číslic pri označovaní poradia panovníkov, pápežov a storočí je takmer pravidlom.


 

 

Poznámka:

 

Jedine číslovka uno, una má odlišné tvary pre mužský a ženský rod. Pred podstatným menom mužského rodu sa výraz uno skracuje na tvar un. To platí aj v prípadoch keď je táto číslovka súčasťou zložených čísloviek (napr. 31,51,...) Všetky ostatné číslovky majú pre oba rody rovnaký tvar.


Hablo solamente una lengua.

(Hovorím len jedným jazykom.)


Uno de ellos es mi amigo.

(Jeden z nich je môj kamarát.)


Číslovka dos v spojení s určitým členom znamená obaja, obe: