Určitý člen sa používa:


 1. pred podstatným menom bližšie určeným alebo známym:


 

La casa di Pietro è molto bella.

Petrov dom je veľmi pekný.

Mi piacciono i cani piccoli.

Mám rada malých psov.

Hai visto il film?

Videl si (ten) film? (vieme pritom, o ktorý film ide).


 

 

 1. pred podstatným menom, ktoré označuje všetkých členov skupiny, druhu:


 

 

 

 1. pred abstraktnými podstatnými menami:


la speranza

nádej

la fortuna

šťastie

il simbolo

symbol

l’amicizia

priateľstvo / kamarátstvo


 

 

 1. vo význame „každý“ pri činnosti, ktorá sa pravidelne koná v určitých intervaloch:


Il sabato pulisco tutta la casa.

V sobotu upratujem celý dom. (každú sobotu).

La mattina preparo la colazione per tutti.

Ráno pripravím raňajky pre všetkých. (každé ráno).


 

 

 1. pred privlastňovacími zámenami:


il mio quaderno

môj zošit

il suo computer

jeho počítač

la mia sedia

moja stolička

le nostre case

naše domy


 

 

 1. pred podstatnými menami, ktoré vyjadrujú jedinečné javy:


il sole

slnko

la luna

Mesiac


 

 

 1. u podstatných mien chápaných všeobecne:


l’uomo

človek

la frutta

ovocie

la verdura

zelenina

gli animali

zvieratá


 

 

 1. pred podstatnými menami, ktoré určujú časti tela:


la mano

ruka

il viso

tvár

il naso

nos

le cosce

stehná


 

 

 1. pred priezviskami v množnom čísle:


Bianchi

i Del Piero


 

 

 1. pred pseudonymom alebo prezývkou, a tiež niekedy pred priezviskom známej osobnosti (najmä talianskych básnikov):


il Caravaggio

Domingo il favoloso

il Manzoni

la Morante


 

 

 1. pred zemepisnými názvami:


 • kontinentov

l’Africa

Afrika

 • štátov

la Slovacchia

Slovensko

 • regiónov

il Piemonte

Piemont

 • veľkých ostrovov

la Sicilia

Sicília

 • morí

il mar Baltico

Baltské more

 • jazier

il lago di Garda

jazero Lago di Garda

 • riek

il Tevere

Tiber

 • vrchov

il Monte Bianco

Mont Blanc 

Určitý člen sa nepoužíva predovšetkým:


 1. pred vlastnými menami:


Mario

ale: il signor Mario

Carla

ale: la signora Carla

Giuseppe

ale: il signor Giuseppe

Flavia

ale: la signorina Flavia