Vypracovala: Lenka Brhlíková


 

Tvary slovesných väzieb

 

Volverse, ponerse, quedarse +  

 

adjetivo
Hacerse, llegar a ser +  

 

adjetivo/nombre
Convertirse + en + nombre


 

V španielčine je možné vyjadriť zmenu stavu pomocou viacerých slovies. Napríklad aj pomocou:

 

  • Volverse

  • Ponerse

  • Quedarse

  • Hacerse

  • Llegar a ser

  • Convertirse (en)


 

 

VOLVERSE

 

Pomocou tohto slovesa vyjadrujeme zmenu jednej kvality na inú.

 

Casi se ha vuelto loca después de tantas horas de estudiar. (Po toľkých hodinách študovania sa takmer zbláznila.)

Antes no me parecía muy simpático pero ahora se ha vuelto más simpático y también más amable. (Predtým sa mi nezdal byť veľmi milý, ale teraz sa stal príjemnejší a tiež milší.)

Pienso que me voy a volver loca o por lo menos enferma de él. (Myslím, že sa z neho zbláznim alebo z neho prinajmenšom ochoriem.)


 

 

QUEDARSE

 

Vyjadrujeme pomocou neho zmenu stavu, ktorá nastane po ukončení nejakého procesu.

 

A consecuencia de no comer casi nada, María se quedó muy flaca. (Následkom toho, že Mária skoro nič nejedla veľmi vychudla.)

Después de visitar el concierto se quedó casi sorda. (Po návšteve koncertu ostala takmer hluchá.)


 

 

PONERSE

 

Prostredníctvom tohto stavového slovesa vyjadrujeme zmenu stavu, ktorá je len dočasná a dochádza k nej následkom pôsobenia na psychické alebo fyzické zdravie.

 

Mi amigo se pone rojo siempre cuando le saluda alguna chica. (Môj kamarát očervenie vždy, keď ho pozdraví nejaké dievča.)

Amelia se pone siempre muy pálida. (Amelia vždy veľmi zbledne.)

Antes no me ponía tan nerviosa. (Predtým som nebývala taká nervózna.)


 

 

HACERSE

 

Vyjadrujeme pomocou neho zmenu vyznania, viery, profesie, ideológie s účasťou podmetu.

 

Algunas personas se hicieron muy famosas por cantar o bailar. (Niektoré osoby sa stali slávne spievaním alebo tancovaním.)

Hacerse rico por inventar alguna cosa nueva y útil para la gente está muy bueno. (Zbohatnúť na vynájdení nejakej novej a užitočnej veci pre ľudí je veľmi dobré.)

Quería hacerme más conocida. (Chcela by som sa stať známejšou.)


 

 

LLEGAR A SER

 

Značí zmenu k lepšiemu v rámci stupnice, ktorá smeruje od dola hore.

 

Empezaba por limpiar los suelos y llegaba a ser la directora de los servicios de limpieza. (Začala som čistením podláh a stala som sa riaditeľkou čistiacich služieb.)

¿Sabes cómo llegó a ser una de las personas más ricas y más famosas del mundo? (Vieš ako sa stal jednou z najbohatších a najslávnejších osôb sveta?)

Al fin llegué a ser el mejor alumno de toda la universidad. (Nakoniec som sa stal najlepším žiakom celej univerzity.)


 

 

CONVERTIRSE

 

Pomocou tohto slovesa vyjadrujeme radikálnu zmenu. Používa sa v spojení s podstatnými menami, ktorým predchádza predložka „en“.

 

De un día a otro, Alejandro se convertió en un cantante muy conocido en todo el mundo. (Z jedného dňa na druhý sa Alejandro stal veľmi známym spevákom na celom svete.)

Gracias a muchas horas de trabajo me convertí en un hombre muy bueno. (Vďaka veľa hodinám práce som sa zmenil na veľmi dobrého človeka.)

Quería convertirme en una persona mejor. (Chcel by som sa zmeniť na lepšiu osobu.)

Quería convertirme hablando más de mi pasado. (Chcel by som sa zmeniť hovoriac viac o mojej minulosti.)


 

 

Úlohy na záver:

Juan tuším omladol.

María je nejaká bledá, podaj jej pohár vody.

Stal som sa slávnym komponovaním hudby pre divadlo.

Chcela by som omladnúť o pár rokov.


Použitá literatúra:

Francisca Castro: Uso de la gramática española

Oľga Macíková: Gramatika moderní španělštiny 1