1. slovesná trieda (zakončená na –ar) pomocou prípony –ANDO

2. a 3. slovesná trieda (zakončené na –er a –ir) pomocou prípony –IENDO

 

 

Príklad:

 

hablar→hablando escribir→escribiendo comprender→comprendiendo

 

 

Niektoré slovesá nadobúdajú nepravidelné tvary:

 

decir

diciendo

despedir

despidiendovenir

viniendo

vestir

vistiendo

ir

yendo

creer

creyendo

leer

leyendo

poder

pudiendo

morir

muriendo

dormir

durmiendo

preferir

prefiriendo

sentir

sintiendo


 

Použitie:

 

  1. Gerundium sa používa najmä na skrátenie priraďovacieho súvetia (teda spojených spojkou a)

 

Alicia viene maldiciendo. (Alicia prichádza nadávajúc.)

 

  1. Používa sa tiež na krátenie niektorých viet. Najmä viet spôsobových:

 

Voy a pasar el día libre estudiando. (Idem tento voľný deň stráviť študovaním.)

 

  1. Gerundiom je tiež možné vyjadriť niektoré slovesné podstatné mená, či podstatné mená:

 

Lee el libro tomando zumo de naranja. (Pri pití džúsu si číta knihu.)

 

  1. Pomocou gerundia môžeme aj krátiť súvetia v prípade, že dochádza ku zmene podmetu v hlavnej a vedľajšej vete pokiaľ pri takomto krátení nedôjde k nejasnostiam:

 

La ve corriendo y charlando por teléfono. (Vidí ju ako beží a telefonuje.)

 

 

POZOR!

 

Zvratné a osobné zámená sa kladú za gerundium! Je v nich nutné označiť prízvuk:

Esperándote tanto tiempo me voy a cansar. (Keď ťa budem čakať tak dlho, unavím sa.)


 

Úlohy na záver:

Keď teraz odídeš neuvidíš ohňostroj. Náš známy je zubár. Som unavený.


Použitá literatúra:

Oľga Macíková: Učebnice současné španělštiny 1

Eva Houštecká: Španělština v testech s gramatickým minimem