Použitie konjuktívu v predminulom čase

Konjuktív predminulého času sa používa:

  • vo vedľajšej vete na vyjadrenie minulého deja, ktorý sa stal pred iným dejom minulým hlavnej vety, pokiaľ daná slovensá či iná väzba použitie konjuktívu vyžaduje. Sloveso hlavnej vety môže byť v minulom čase alebo podmieňovacom spôsobe jednoduchom či zložitom


Napr.:

Me extrañó que no hubiera venido con ellos.

Prekvapilo ma, že neprišiel s nimi.


Le habría gustado que no hubiese sucedido.

Bol by (býval) rád, keby sa to (bývalo) nestalo.


 

  • vo význame zloženého podmieňovacieho spôsobu

Napr.:

Hoy hubiéramos preferido quedarnos en casa.

Dnes by sme boli radšej zostali doma.


 

Súslednosť časov v konjuktíve

V konjuktíve sa čas vedľajšej vety prispôsobuje času hlavnej vety, rovnako ako v oznamovacom spôsobe.


Ak je v hlavnej vete sloveso v niektorom z minulých časov alebo v jednoduchom či zloženom podmieňovacom spôsobe, vo vedľajšej vete je nutné použiť:

  • konjuktív imperfekta,m pokiaľ deje oboch viet prebiehajú súčasne alebo dej vedľajšej vety nasleduje po deji hlavnej vety: