Adonde, a donde, adónde, a dónde

Adonde, a donde s významom kam, kde, sú vzťažné príslovky.

Adonde sa používa vždy keď sa vo vete sa vo vete nachádza výraz, ktorý upresňuje okolnosť, vyjadrenie, výrok.

 

Napr.:

Éste es el pueblo adonde nos dirigimos. Toto je dedina, kam ideme.

 

A donde, píšuce sa oddelene, sa používa keď veta neobsahuje presný údaj.

Napr.:

Fuimos a donde nos dijeron. Išli sme tam, kam nám povedali.


Adónde, a dónde, tiež s významom kam, kde, sú opytovacie alebo zvolacie príslovky a môžu sa písať oboma spôsobmi pričom sa význam nemení.

Napr.:

¿Adónde vais?/¿A dónde vais? Kam ideš?

¡Adónde hemos llegado!/ Kam sme to prišli!/To sme dopadli!

¡A dónde hemos llegado!


Vždy sa spájajú so slovesami vyjadrujúcimi pohyb.


 

Porque, por que, porqué, por qué

Porque, s významom pretože, lebo, sa používa pri príčinných súvislostiach.

Napr.:

Me enfadé porque no me avisaron. Bol som nahnevaný, pretože ma nevarovali.

 

Por que je spojenie predložky por a vzťažného zámena que. Que sa zhoduje s el que, la que, los que, las que, el cual, la cual, los cuales, las cuales.

Napr.:

La carretera por que pasamos. Cesta, ktorou prechádzame.


Porquémá funkciu podstatného mena, býva sprevádzané vetnými členmi (el, la, los, las, uno, una, unos, unas) a prekladá sa ako dôvod.

Napr.:

No conozco el porqué de su dimisión. Nepoznám dôvod jeho odstúpenia.


Por qués významom prečo je spojenie predložky por a opytovacieho zámena qué.

Napr.:

¿Por qué no llamaste? Prečo si nezavolal?Zopakujte si:
Prelož do španielčiny nasledujúce vety:
1. Cesta, ktorou prechádzame.
2. Kam ideš?
3. Kam sme to prišli!/To sme dopadli!

Použitá literatúra:
LLORET IVORA, E. M. et al. 2011. ¡Nos vemos! Barcelona: Difusión, 2011. 253 s. ISBN 978-84-8443-787-1