Vo francúzskej vete stojí prídavné meno podstatným menom. Existujú však prípady, kedy sa prídavné meno nachádza pred podstatným menom.

 

  1. Prídavné mená stojace za podstatným menom

 

Do tejto skupiny patria prídavné mená označujúce:


  • politický systém, vierovyznanie

 

un pays démocratique – demokratický štát

un rite catholique – katolícky obrad

la doctrine calviniste – kalvinistické učenie (doktrína)


 

  • štátnu príslušnosť, národnosť alebo sú odvodené od názvov kontinentov, miest a regiónov

 

un écrivain français – francúzsky spisovateľ

l’armée canadienne – kanadská armáda

le continent africain – africký kontinent

 

 

  • minulé a prítomné príčastie

 

une jupe plissée – plisovaná sukňa

le temps perdu – stratený čas

une rue commerçante – obchodná cesta

une fenêtre ouverte – otvorené okno

 

 

  • prídavné mená dlhšie ako podstatné meno

 

la femme exceptionnelle – výnimočná žena

une histoire intéressante – zaujímavý príbeh

 

 

  • fyzické vlastnosti (farbu, tvar, teplotu...)

 

une pomme verte – zelené jablko

la nuit noire – čierna noc

des mains sales – špinavé ruky

une table carrée – štvorcový stôl

le temps humide – vlhké počasie