Vypracovala: PaedDr. Ivana Dulová

Ak chceme vyjadriť, že niečo niekomu patrí, zvyčajne pridávame ´s k podstatnému menu v jednotnom čísle a apostrof ´ k podstatnému menu v množnom čísle, napr.:

the boy´s ball (chlapcova lopta) = 1 chlapec

the boys´ball (lopta chlapcov) = viac ako 1 chlapec

Všimnite si, že na počte lôpt nezáleží. Štruktúra je ovplyvnená majiteľom veci a nie vecou samotnou.

jedna lopta

viac ako jedna lopta

jeden chlapec

the boy´s ball

the boy´s balls

viac

ako jeden chlapec

the boys´ ball

the boys´ balls

Privlastňovanie sa môže vzťahovať aj na celú vetu:

the man next door´s mother (the mother of the man next door)

the Queen of England´s poodles (the poodles of the Queen of England)

Všimnite si!

Hoci na vyjadrenie privlastnenia majetku je možné použiť aj väzbu s „of“, bežnejším spôsobom je vyjadrenie pomocou ´s. Nasledujúce vety majú rovnaký význam, napriek tomu je v britskej angličtine častejšie používaná forma druhá.

1. the boyfriend of my sister
2. my sister
´s boyfriend


Vlastné podstatné mená

Possessive ´s je veľmi často používané s vlastnými podstatnými menami, napr.:

This is Mary´s car.

Where is Peter´s book?

Who took Lucy´s pen?

I like Tara´s hair.

Ak niektoré vlastné podstatné meno končí na –s napr. Charles, obyčajne sa správa ako každé iné podstatné meno a pridávame k nemu koncovku ´s, napr.:

This is Charles ´s dog.

Je však možné (hlavne pri starších vlastných podstatných menách) pridať iba apostrof ´s, napr.:

♦ Who was Jesus´ father?

Nepravidelné množné číslo

Niektoré podstatné mená majú nepravidelnú formu množného čísla, bez s (man › men). Aby sme vyjadrili privlastňovanie, zvyčajne pridáme ´s k množnému číslo týchto podstatných mien, napr.:

SINGULAR

PLURAL

my child´s dog

my children´s dog

the man´s work

the men´s work

the mouse´s cage

the mice´s cage

a person´s clothes

the people´s clothes

ZOPAKUJME SI!

1. Ako vyjadríme, že niečo niekomu patrí v jednotnom čísle? (napr. pes dievčaťa)
2. Ako vyjadríme, že niečo niekomu patrí v množnom čísle? (pes dievčat)

3. Ako vyjadríme privlastňovanie u podstatných mien, ktoré tvoria množné číslo nepravidelne?

Použitá literatúra:

http://www.englishclub.com/grammar/nouns-possessive.htm

http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/possessives.htm