Пословицы

Príslovia

 

Пословица - малая форма народного поэтического творчества, несущее обобщённую мысль, вывод с дидактическим уклоном.

Príslovie - malá forma ľudovej poézie, ktoré nesie celkovú myšlienku, záver s didaktickým významom.

 

 

Аппетит приходит во время еды. S jedlom rastie chuť.

Бог дал, Бог и взял. Boh dal, Boh vzal.

Берегись от бед, пока их нет. Opatrnosti nikdy nie je nazvyš.

В гостях хорошо, а дома лучше того. Všade dobre, doma najlepšie.

Всяк человек своего счастья кузнец. Každý je strojcom svojho šťastia.

Выкормил змейку на свою шейку. Choval si hada na prsiach.

Глаза боятся, а руки делают. Čo sa nedá razom, to sa poddá časom.

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Bez práce nie sú koláče.

Семь раз отмерь - один отрежь. Sedemkrát meraj a raz strihaj.

Своя рубашка ближе к телу. Bližšia košeľa ako kabát.

Сытый голодному не товарищ. Sýty hladnému neverí.

Семеро одного не ждут. Bez jednej lastovičky bude leto.

Слезами горю не поможешь. Plač nepomôže.

У семи нянек дитя без глазу. Kuchárok šesť, nie je čo jesť.

Кто не работает, тот не ест. Kto nepracuje, nech neje.

Слово не воробей - вылетит, не поймаешь. Hodený kameň nechytíš.

Тише едешь - дальше будешь. Pomaly ďalej zájdeš.

Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche.

На воре и шапка горит. Na zlodejovi košeľa horí.

Волков бояться - в лес не ходить. Kto sa bojí, nech nejde do lesa.

Бережёного Бог бережёт. Opatruj sám seba, i boh ťa opatrí.

Клин клином вышибают. Klin klinom vybíjať.

Один в поле не воин. Jeden vojak vojnu nevyhrá.

Шилом море не нагреешь. More nevypiješ, hviezdy nespočítaš.

Язык до Киева доведет. Za jazykom dôjdeš na kraj sveta.

Яйца курицу не учат. Vajce nemôže učiť sliepku.

Яблоко от яблони недалеко падает. Jablko nepadá ďaleko od stromu.

Что есть на печи, все на стол мечи. Všetko čo máme, vďačne dáme.

Что город - то норов, что дом - то обычай. Iný kraj, iný mrav.

Худую траву - из поля вон. Burinu treba vytrhať s koreňom.

Утро вечера мудренее, трава соломы зеленее. Ráno je múdrejšie večera.

За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. Kto dva zajace naháňa, ani jedného nechytí.

За деревьями не увидел леса. Pre stromy nevidieť les.

Запретный плод сладок. Zakázané ovocie najlepšie chutí.

И волки сыты, и овцы целы. Aj vlk je sýty, aj ovca celá.

И на старуху бывает проруха. Kôň má štyri nohy a predsa sa potkne.

Как волка ни корми - он все в лес смотрит. Nebude zo psa slanina, ani z vlka baranina.

Каков поп - таков и приход. Aký pán, taký krám.

Куда ни кинь - всюду клин. Zlé so zlým si ruky podávajú.

Куй железо, пока горячо. Kuj železo za horúca.

Лес рубят - щепки летят. Keď sa rúbe les, lietajú iskry.

Лиха беда начало. Každý začiatok je ťažký.

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Lepšia trpká pravda, ako pekná lož.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

Любовь зла - полюбишь и козла. Láska je slepá.

Милые бранятся - только тешатся. Čo sa rado má, to sa rado háda.

Молодо - зелено. Mladosť – pochabosť.

Моя хата с краю. Ja nič, ja muzikant.

На ловца и зверь бежит. Prísť do rany.

На языке - мед, а на сердце - лед. Na jazyku med a v srdci jed.

Не было бы счастья - да несчастье помогло. Všetko zlé je na niečo dobré.

От трудов праведных не наживешь палат каменных. Z poctivej práce ešte nikto nezbohatol.

Рыбак рыбака видит издалека. Vrana k vrane sadá. Zopakujte si:
1. Что это пословица ?
2. Какие пословицы вы знаете?
3. Переведите: Куй железо, пока горячо. Лес рубят - щепки летят. Лиха беда начало.
Не было бы счастья - да несчастье помогло. От трудов праведных не наживешь палат каменных. Рыбак рыбака видит издалека.

Použitá literatúra:
1. Dorotjaková, V. a kol.: Rusko-slovenský frazeologický slovník, SPN, Bratislava 1998
2. Glendová, V.: Ruský jazyk pre 9. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002.