Porovnávanie čísiel rozdielom je operácia s číslami, pomocou ktorej zisťujeme, o koľko je jedno číslo väčšie než druhé.

Majme čísla a a b, potom rozdielom a - bvyjadrujeme o koľko je číslo a väčšie ako číslo b,

Napríklad:

Ak 1 kg jabĺk stojí 1€ a pomarančov 0,70€, môžeme povedať: jablká sú o (1 – 0,70 =) 0,30€ drahšie ako pomaranče.Alebo majme čísla 540 a 123. Rozdiel čísel:

540 – 123 = 417

Môžeme teda povedať:

  • číslo 123 je o 417 menšie ako číslo 540

  • 540 je o 417 väčšie ako 123


Príklady:

1. Čísla 147, 829, 5 789, 9 785 porovnaj rozdielom každé s každým.


Riešenie:

829 – 147 = 700 ⟹ číslo 147 je o 700 menšie ako číslo 829; 829 je o 700 väčšie ako 147

5789 – 147 = 5642 ⟹ 147 je o 5642 menšie ako 5789; 5789 je o 5642 väčšie ako 147

5789 – 829 = 4960 ⟹ 829 je o 4960 menšie ako 5789; 5789 je o 4960 väčšie ako 829

9785 – 5789 = 3996 ⟹ 5789 je o 3996 menšie ako 9785; 9785 je o 3996 väčšie ako 5789

9785 – 829 = 8956 ⟹ 829 je o 8956 menšie ako 9785; 9785 je o 8956 väčšie ako 829

9785 – 147 = 9638 ⟹ 147 je o 9638 menšie ako 9785; 9785 je o 9638 väčšie ako 147


 

2. V strede Slnka je teplota 19 267 Kelvinov (K), na povrchu Slnka je teplota o 13 267 K menšia. Aká je teplota povrchu Slnka?


Riešenie: 19 267K – 13 267K = 6273K


Na povrchu Slnka je teplota 6273 Kelvinov (v prepočte na °C je to 6000 °C).


 

3. Vo Viedni žije 1 731 000 obyvateľov, v Bratislave 411 228. O koľko viac ľudí žije vo Viedni ako v Bratislave?


Riešenie:

1 731 000 – 411 228 = 131972


Vo Viedni žije o 131 972 obyvateľov viac ako v Bratislave.


 

3. Aká je rozloha Bratislavy, ak je o 4700 ha menšia ako je rozloha Viedne, ktorá má rozlohu 414, 6 km2?


Riešenie: Najskôr si musíme previesť jednotky, aby sme počítali s rovnakými.

1 km2 = 100 ha, tj. 4 700 ha = 47 km2


Rozloha Bratislavy je: 414,6 – 47 = 367,6 km2


Rozloha Bratislavy je 367,6 km2.


 

3. Vypočítaj číslo o 54 789 menšie a väčšie ako číslo 2 563 789.


Riešenie:

menšie: 2 563 789 – 54 789 = 2 509 000

väčšie: 2 563 789 + 54 789 = 2 618 578


 

4. Miesto A je od miesta B vzdialené 227 940 km, čo je o 78 340 km viac ako z miesta B do mesta C. Ako ďaleko je vzdialené miesto C od miesta B?

Riešenie: 227 940 - 78 340 = 149600


Miesto C je od miesta B vzdialené 149 600 km.


 

5. Na obrázku je vyobrazená naša slnečná sústava. Pri každej planéte je červenou farbou napísaný jej rovníkový priemer v km, bielou jej maximálna obežná rýchlosť v km/s. Vypočítaj o koľko je každá planéta v porovnaní so Zemou v oblasti rovníka menšia alebo väčšia a o koľko je každá planéta v porovnaní so Zemou rýchlejšia alebo pomalšia.


Zdroj:  http://historum.com/art-cultural-history/14852-maps-6.html


Riešenie:

Pre väčší prehľad si zhotovíme tabuľku:


 

 

 

 

 

planéta

rovníkový priemer

maximálna obežná rýchlosť

planéty

Zem má priemer o 

planéty

rýchlosť Zeme je o [km/s]

Merkúr

4 879,4 km

7876,6 km väčší

58,98 km/s

28,693 menšia

Venuša

12 103,7 km

652,3 km väčší

35,259 km/s

4,972 menšia

Mars

6 804,9 km

5 951,1 km väčší

26,499 km/s

3,788 väčšia

Jupiter

142 984 km

130 228 km menší

13,705 km/s

16,582 väčšia

Saturn

120 336 km

107 580 km menší

10,183 km/s

20,104 väčšia

Urán

51 118 km

38 362 km menší

7,128 km/s

23,159 väčšia

Neptún

44 528 km

31 772 km menší

5,479 km/s

24,808 väčšia

 Zopakujte si:
1. Vyhľadaj v dostupných zdrojoch počet obyvateľov Ruska a Indie a vypočítaj, o koľko obyvateľov viac alebo menej žije v Rusku.
2. Vyhľadaj, koľko meria najvyšší vrch sveta. O koľko menší je oproti nemu Gerlachovský štít?

Použitá literatúra:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Porovn%C3%A1vanie_%C4%8D%C3%ADsiel_rozdielom
Matematika pre 5. ročník
vlastné poznámky