1. Tan ...... como

Tak ...... ako

Stojí pred prídavnými menami alebo príslovkami.

Napr.:

Miguel es tan alto como Pedro. Michal je (tak) vysoký ako Peter.


  1. Tanto ...... como

Toľko ...... ako

Napr.:

Padre no habla tanto como abuelo. Otec nehovorí toľko ako starý otec.


  1. Tanto, -a, -os, -as ...... como

Toľko ...... ako

Stojí pred podstatnými menami.

Napr.:

Tengo tantos problemas como mi hermano.

Mám toľko problémov ako môj brat.


  1. Tanto cuanto/ cuanto tanto

Toľko koľko/ koľko toľko

Používa sa pri slovesách.

Napr.:

No tengo tanto cuanto dices. Nemám toľko, koľko vravíš.

Cuanto gana tanto gasta. Koľko zarobí, toľko minie.


  1. Tanto, -a, -os, -as ...... cuanto, -a, -os, -as

Toľko ...... koľko

Stojí pri podstatných menách.

Používa sa aj v opačnom poradí.

Napr.:

Cuantas personas tantas opiniones. Koľko ľudí, toľko názorov.


  1. Cuanto, -a, -os, -as más/menos + podstatné meno + (tanto, -a, -os, -as) más/menos

 

Čím viac/menej ...... tým viac/menej

Napr.:

Cuantos más problemas tiene, (tanto) más nerviosa se pone.

Čím má viac problémov, tým je nervóznejšia.


  1. Cuanto más/menos + sloveso + (tanto) más/menos

Čím viac/menej ...... tým viac/menej

Napr.:

Cuanto más se lo explico, (tanto) meno sme entiende.

Čím viac mu to vysvetľujem, tým menej mi rozumie.


 

Poznámka:

Posledné dve uvedené konštrukcie (cuanto, -a, -os, -as más/menos + podstatné meno + (tanto, -a, -os, -as) más/menos a cuanto más/menos + sloveso + (tanto) más/menos) je možné použiť aj bez výrazu tanto.
Zopakujte si:
1. María nemá toľko peňazí, koľko hovorí mama.
2. Tvoj brat nie je taký šikovný ako ty.
3. Koľko ľudí, toľko názorov.

Použitá literatúra:
LENGHARDTOVÁ, J. 2001. Španielčina 1, 2. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 448 s. ISBN 80-08-03316-9