Poranenia svalov a šliach sú zvyčajne dôsledkom preťaženia pri každodennej činnosti alebo pri ťahových či rotačných pohyboch,ku ktorým dochádza pri športovaní.Svalové šľachy sa niekedy poškodzujú aj pri pracobných úkonoch.
Natiahnutý a natrhnutý sval
Natiahnutým svalom sa nazýva mierne poškodenie svalových vlákien.Obmedzené krvácanie do svalu spôsobuje stuhnutie a zdurenie,ktoré neraz sprevádzajú bolestivé kŕče.Po určitom čase sa môžu objaviť modriny.Ťažšie poškodenie s väčším množstvom poranených vláken sa nazýva natrhnutý sval.Natrhnutý sval veľmi bolí a opúcha.Pri rozsiahlom krvácaní môže vznikať krvná zrazenina,ktorú misí niekedy odstrániť lekár.Pri prudkých pohyboch ramena sa môžu natrhnúť úpony svalu na ramennú kosť.
Roztrhnutie šľachy
Náhle intenzívne stiahnutie svalu môže ťažko poškodiť šľachu a dokonca ju i odtrhnúť od kosti.
Roztrhnutá šľacha na prste
Pevné predmety,napr.tvrdá lopta,môžu pri náraze na špičku prsta ohnúť prst natoľko dopredu,že sa odtrhne úpon šľachy naťahovač.Pri tomto druhu poranenia je nevyhnutné znehybniť prsta.
Poškodenie väzov
Väzy,čiže silné pasy väziva,spájajú konce kostí.Ak sa kosti v kĺbe príliš oddialia,často v dôsledku náhleho alebo neočakávaného,prípadne príliš intenzívneho pohybu,vlákna väzu sa môžu pretiahnuť alebo roztrhnúť.Zvyčajne to vedie k opuchu,bolesti alebo k svalovému kŕču a ak je poškodenie závažné,vzniká nestabilita alebo dokonca posunutie.
Podvrtnutie členka
Pri podvrtnutí sa čiastočne trhá väzivový aparát.Podvrtnutie členka môže vzniknúť pri páde alebo potknutí,keď celá hmotnosť nohy spočinie na jej vonkajšej strane.Pri liečbe podvrtnutia je dôležitý pokoj,bandáž a noha vo zdvihnutej polohe.