Poradie prídavných mien


 

 

 

 


poradie

význam

preklad

príklad

1

opinion

názor

wonderful, nice, great, awful, terrible

2

size

veľkosť

large, small, long, short, tall

3

most other qualities

väčšina iných kvalít

quiet, famous, important, soft, wet, difficult, fast, angry, warm

4

age

vek

new, old

5

colour

farba

red, blue, green, black

6

origin

pôvod

American, British, French

7

material

materiál

stone, plastic, steel, paper

8

type

typ

an electric kettle, political party, road transport

9

purpose

účel

a bread knife, a bath towelPríklady:


a small green insect (veľkosť, farba)

a wonderful new face cream (názor, vek, účel)

a long boring train journey (veľkosť, kvality, typ)

a beautiful wooden picture frame (názor materiál, účel)

Japanese industrial designers (pôvod, typ)

awful plastic souvenirs (názor, materiál)

some nice easy quiz questions (názor, kvalita účel) Zopakujte si:
1. Ako používame podstatné mená vo funkcii prídavných mien?
2. Aké je poradie prídavných mien?

Použitá literatúra:
Eastwood, J.: Oxford Practice Grammar, Intermediate. Oxford University Press, 2006

Zdroje obrazkov:
Eastwood, J.: Oxford Practice Grammar, Intermediate. Oxford University Press, 2006