Eastwood, J.: Oxford Practice Grammar, Intermediate. Oxford University Press, 2006

 

Prídavné mená používame pred podstatnými menami. Niekedy však môžeme použiť viac ako jedno prídavné meno. Nie je však jedno, v akom poradí tieto prídavné mená použijeme. V uvedených príkladoch by sme nemohli povedať:

 

sunny beautiful weather alebo a black big dog 

Podstatné mená vo funkcii prídavných


Niekedy používame dve podstatné mená, z ktorých prvé je vo význame prídavného mena:

 

a glass door


Glass je v tomto prípade prídavné meno, ktoré opisuje dvere. Pokiaľ použijeme s týmto spojením prídavné meno, tak to stojí pred oboma podstatnými menami:

 

a heavy glass dooriný príklad:

 

a computer program (dve podstatné mená, prvé vo význame prídavného mena)

a useful computer program (prídavné meno na začiatku)