ARCHEOLÓGIA – skúma pramene hmotnej povahy, najdôležitejším zdrojom poznania pre epochu      praveku

                     

– „Diploma“ – listina

                           Náuka o listinách (úradných knihach, pravnych dokumentoch)

                           Cieľ diplomatiky – „Veri et falsi discrimen“ – rozlišovanie pravého od falošného

 

CHRONOLÓGIA – „chronos“ – čas

                               „logos“ – slovo

                               Náuka o meraní času o spôsoboch, a prostriedkoch tohto merania

                               Kresťanská chronológia – existencia kresťanského kalendára kt.  základom sú kresťanské sviatky a pohyblive kres. Sviatky

 

 

 

HERALDIKA – ( staronemeckého termínu Herold – ceremoniál pri rytierskych turnajoch ale i znalec  

                         Tvorby erbov a erboveho prava ). Náuka o erboch ktorá skuma ich vznik, vývoj a  

                         Využívanie. Navrhuje a tvorí erby.

 

 

 

– „numus“ – peniaz

                                  Náuka o minciach a peniazoch

 

 

 

 

KODIKOLÓGIA – „Kódex“ – spojené 2 drevene voskové tabuľky

                               Veda zaoberajúca sa rukopismi

 

 

 

–„antropos“  - človek

                   Veda o človeku, jeho vzniku a vývoji, telesných vlastnostiach a postavení v prírode.

 

DEMOGRAFIAVEXIKOLÓGIA – „vexus“ – zástava

                              Skúma zástavy a prápory