Zakry si pravý stĺpec a urč vzor pomnožných podstatných mien:

 Zdroj: Mgr. Kristínová

 

Rod pomnožných podstatných mien

Podľa čoho sa dá určiť rod pomnožných podstatných mien?

Rod pomnožných podstatných mien určujeme podľa pádových prípon v tvare NOMINATÍVU, DATÍVU a LOKÁLU.

 

Napríklad:

Zdroj: Mgr. Kristínová

 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč rod pomnožných podstatných mien:

Zdroj: Mgr. Kristínová

 

Použitá literatúra:

 

Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010, s. 39 – 40.

Péteryová O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.