Vypracovala: Mgr. Kristínová

 

 

Pomnožné podstatné mená sú mená, ktoré pomenúvajú jednu vec množným číslom.

Pomnožné podstatné mená majú len tvar množného čísla.

 

Príklady pomnožných podstatných mien:

pľúca, ústa, okuliare, Vinohrady, husle, bradlá, dostihy, kliešte, ústa, Donovaly, kvasnice.

 

Pomnožné podstatné mená môžu byť:

  • konkrétne: prsia, väzy, kiahne, nohavice,

  • abstraktné: rozpaky, okolky,

  • všeobecné: hrable, vidly, sane, noviny,

  • vlastné: Tatry, Vianoce, Levice, Piešťany, Vráble.

 

Vzory pomnožných podstatných mien

 

Ako sa dá určiť vzor pomnožného podstatného mena?

Vzor pomnožného podstatného mena určujeme podľa zakončenia:

 

Zakončenie na:

Vzor

-y – napríklad rozpaky – rozpakom – o rozpakoch

dub – duby – dubom – o duboch

-e – napríklad Ladce – Ladcom – o Ladcoch

stroj – stroje – strojom – o strojoch

-y – napríklad Tatry – Tatrám – o Tatrách

žena – ženy – ženám – o ženách

-e – napríklad husle – husliam – o husliach

ulica – ulice – uliciam – o uliciach

-a,-á – napríklad ústa – ústam – o ústach

mesto – mestá – mestám – o mestách

-ia– napríklad prsia – prsiam –o prsiach

srdce – srdcia – srdciam – o srdciach

 

Cvičenie: