Vypracovala: Mgr. Halušková


 

Doplň správne i/y; správne písmeno:


***start***


Naši znám***i*** sa vrátili z Donovalo***v***. Bolo veľa snehu a Janko využil svoje nové l***y***že aj sane. I my sa chystáme na ***V***ianoce do ***T***atier. Prevetráme si pľúca. Musíme si obliecť teplé nohavice a vetrovk***y***. Pozrieme si pretek***y*** v skokoch na l***y***žiach na ***Š***trbskom plese. Bude to pre nás sviatkom, ako sú sviatkom naše narodenin***y*** alebo menin***y***. V chate kúr***i***me v kachliach.Vypíš pomnožné podstatné mená (v základnom tvare a zaradom)


***Donovaly***

***sane***

***Vianoce***

***Tatry***

***pľúca***

***nohavice***

***preteky***

***narodeniny***

***meniny***

***kachle***


***end***


Zopakuj si!

Pomnožné podstatné mená nemajú tvar jednotného čísla. Tvarom množného čísla pomenúvajú jednu vec.