Vypracovala: Lenka Brhlíková


Pomnožné podstatné mená majú v španielčine len tvar množného čísla. Je to tak aj v prípade, že označujú jednu vec alebo jav. Názvy, ktoré sú pomnožné v španielčine, nemusia byť pomnožné aj v slovenčine a naopak.

  • Pomnožné podstatné mená, ktoré sa vyskytujú v oboch jazykoch označujú napríklad:

  1. časti tela

los pulmones – pľúca
los bronquios – priedušky
las entrañas – vnútornosti

! V medicínskej terminológii, v lekárstve sa výrazy používajú aj v jednotnom čísle:

el pulmón derecho – pravé pľúce


  1. predmety, ktoré sa skladajú z viac častí

las tijeras – nožničky
las tenazas – kliešte
las gafas, los anteojos – okuliare
las andas – nosítka
las esposas – putá


  1. časti odevu

los pantalones – nohavice


  1. zemepisné názvy

los Alpes – Alpy
los Andes – Andy
los Flandes – Flandry
Amberes – Antverpy


  1. sviatky, časové obdobia, obrady

las vacaciones – prázdniny
los esponsales – zásnuby


  • Pomnožné podstatné mená, ktoré sa vyskytujú v španielčine, ale v slovenčine nie:

  1. časti tela

las fauces – hrdlo
las tragaderas - pečeň