Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová


 

 

Pomlčka a spojovník patria medzi interpunkčné znamienka.

 

Naučme sa najprv to, aký je medzi nimi rozdiel:

 

Pomlčka je znamienko vety.

Je dlhšia ako spojovník.

Píše sa obyčajne s medzerami medzi slovami.

Spojovník je znamienkom slova.

Je o jeden úder kratší ako pomlčka.

Píše sa bez medzery medzi časťami slova. 

POMLČKA sa píše:

 

 • Vo vetách, v ktorých chýba sloveso (najmä namiesto sponového slovesa):

 

Staroba – choroba.

Dlhé vlasy – krátky rozum.

 

 

 • Pri vyčlenení slov alebo časti viet, ktoré chceme zdôrazniť či oddeliť od textu:

 

Boli tam chlapci – a nie hocijakí.

Pozeraj sa na kvety – a uvidíš motýle,

pozeraj sa na motýle – a uvidíš kvety!

Driemal tam výr – kráľ vtákov.

Hrala sa v piesku – naša malá princezná.

Demänovská jaskyňa – ľadová – je skvostom medzi jaskyňami.

Ich syn – vojak – poslúchal na slovo.

 

 

 • Na oddelenie priamej reči:

- To ty si zvonil? – pýta sa opatrne.

- Dnes ste sa neučili? – zisťovala mamka.

Eva sa pýtala: – Čo ti povedali v opravovni? –

Prídeš? – Prídem. – Určite? – Určite.

 

 

 • Používa sa pri vypočítavaní autorov, staníc na trati:

 

Tibenská – Sabol – Krajčovičová

Humenné – Michalovce – Trebišov – Košice

 

 

 • Používa sa aj na naznačenie rozpätia (zastupuje výrazy od – do, medzi tým a tým):

 

r. 2000 – 2005

s. 5 – 12, s. 10 – 13

Slovensko – Česko

Medvedev – Obama

 

 

 • Na označenie nedokončenej výpovede (môžu sa tam použiť tri bodky):

 

Keby si tam bol, tak –

Nepovedal nič, ale zamrzelo ho –

Dostali sme sa až k –

 

 

 • Na označenie prerývanej, citovo vzrušenej výpovede:

 

V tejto chvíli – skutočne – ťažko hľadám – slová.

Som – naozaj veľmi – nahnevaná – urazená.

 

 

 • Za výrazom, ktorý sa bližšie vysvetľuje:

 

Všetko bolo vybavené – letenky, strava, ubytovanie.

Pozbierali sme všetko – zemiaky, mrkvu, zeler, cibuľu.

Navštívili ma moji priatelia – Eva, Jana, Libor, Vlado.

 

 

 

SPOJOVNÍK :

 

 • Má platnosť iba vo vnútri slov.

   

 • Najčastejšie sa používa pri delení slov na konci riadkov.

   

 • Spája zložené vlastné mená a priezviská (aj cudzie):

 

Jean-Paul

Anna-Mária

Eva-Mária

Maróthy-Šoltésová

Eva Kováčová-Krišková

Gregor-Tajovský

Česko-Slovensko

Saint-Exupéry

 

 

 • Spája jednotlivé časti slov, ktoré tvoria jedno slovo:

 

po-prad-ský

vy-let-el

pre-let-el

do-let


 

 • Vyjadruje zloženosť z dvoch častí:

 

slnečno-upršaný deň

zemiakovo-kukuričné placky

slovensko-ukrajinský pohraničný styk

cyrilo-metodská tradícia

vzťah hmota-energia

rozhranie olej-voda

hnedo-červený sveter

 

 

 • Používa sa v skrátených zápisoch:

 

2-krát zopakovať

3-krát napísať

11-roční chlapci

2-izbový byt

 

 

 • Namiesto časti slova, ak bezprostredne nasleduje slovo s rovnakou časťou:

 

osem- až deväťčlenný

tri- až päťnásobný

tohto- a budúcoroční maturanti

 

 

 • Používa sa v príslovkách:

 

krížom-krážom

voľky-nevoľky

dnes-zajtra

sem-tam

 

 

 • V časticiach:

 

isto-iste

tak-tak

už-už

 

 

 • V citoslovciach:

tik-tak

 

hop-hop

hi-hi

joj-joj

hav-hav

mňau-mňau

 

 

 

Precvičte si:

 

 1. Vymenujte interpunkčné znamienka.

 2. Vysvetlite rozdiel medzi spojovníkom a pomlčkou.

 3. Vysvetlite používanie spojovníka.

 4. Vysvetlite používanie pomlčky.

 

 

 

Použitá literatúra:

 

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 2. vyd. 2002. Enigma. Nitra. ISBN 80-85471-95-7

HINCOVÁ, K., HÚSKOVÁ, A.: Slovenský jazyk pre 1. - 4. ročník stredných škôl. 1. vyd. 2008. SPN. Bratislava. ISBN 978-80-10-01557-3

TESTY 2007 – SLOVENSKÝ JAZYK. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-39-5

ŠIMURKA, J.: Slovenčina do vrecka. 1. vyd. 2005. Enigma. Nitra. ISBN 80-89132-22-7

ZBIERKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA. 3. vyd. 1993. Didaktis Bratislava. ISBN 80-85456-27-3

Súkromné materiály autorky